Bygga, bo och miljö

Här hittar du alla kommunens nyheter om bygga, bo och miljö samlade och sorterade efter publiceringsdatum. Vill du söka bland nyheterna i fritext använder du sökfunktionen högst upp.

Senaste nyheterna

 • Informationsmöte om pågående arbete för minskad skredrisk

  Välkommen tisdag 8 november kl. 18.30-20.30 då Lilla Edets kommun och Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till informationsmöte i Kulturhuset Eden för att informera om pågående arbete med att minska risken för skred. Alla som är intresserade...
  Bygga, bo och miljö
 • FRAMFLYTTAT - Välkommen till Bostadskväll

  Bostadskvällen är framflyttad till januari 2023, nytt datum kommer. ------------------------------------------------------------------------------------------------Välkommen på Bostadskväll 9 november kl. 16.30-19.30 i Kulturhuset Eden. Ta del av före...
  Bygga, bo och miljö
 • Informationsmöte om pågående arbete för minskad skredrisk

  Välkommen tisdag 8 november kl. 18.30-20.30 då Lilla Edets kommun och Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till informationsmöte i Kulturhuset Eden för att informera om pågående arbete med att minska risken för skred. Alla som är intresserade...
  Bygga, bo och miljö
 • Att tänka på inför avfallshämtning

  Placering och utformning av platsen där avfallskärlet står har stor inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel placering och utformning av platsen och dess omgivande trafiklösningar kan leda till extra tungt fysiskt arbete, vilket i sin tur ka...
  Bygga, bo och miljö
 • Se över era vägar och vändplatser

  För att ditt avfall ska kunna hämtas på ett säkert sätt är trafiksäkerhet och framkomlighet på vägar avgörande. För att möjliggöra detta är det viktigt att du, som äger din väg själv eller tillsammans i en vägförening, ser över dina vägar och vändpla...
  Bygga, bo och miljö
 • Informationsresa om skred längs Göta älv

  Göta älv är ett av de områden i Sverige som har hög risk för skred. I takt med klimatförändringarna bedöms skredrisken också öka. Igår 23 augusti arrangerade Statens geotekniska institut och Delegationen för Göta älv en båtresa längs älven, med sluss...
  Bygga, bo och miljö
 • Ingen algblomning vid Prässebo längre

  Senaste kontrollen visar att problemet med algbloming vid Bodajöns badplats i Prässebo är borta. Skyltarna är nedplockade och avrådan från bad gäller inte längre. Plaska på!
  Bygga, bo och miljö
 • Kalkning av sjöar med helikopter

  Den årliga kalkningen av sjöar, våtmarker och vattendrag i de västra delarna av Lilla Edets kommun genomförs fredag 12 augusti. Kalkningen kommer ske med helikopter.
  Bygga, bo och miljö
 • Algblomning vid Prässebo badplats

  För tillfället är det algblomning vid Bodasjöns badplats i Prässebo. Vi avråder därför från allt bad och håll gärna lite extra uppsikt på små barn och husdjur som lätt kan råka svälja vattnet.
  Bygga, bo och miljö
 • Planerad flygfotografering med drönare på Ström och sydöstra Lilla Edet

  Geodataenheten behöver ibland göra flygfotografering med drönare som ett stöd i vårt arbete. Någon gång under vecka 32, beroende på väder, planerar vi att genomföra flygningar över på Ström och sydöstra Lilla Edet.
  Bygga, bo och miljö
 • Hantering av döda vilda fåglar

  Just nu är spridningen av fågelinfluensavirus stor bland vilda fåglar utmed kusten i Västsverige. För att minimera riskerna för smittspridning till tama fåglar och människor är det viktigt att hantera döda vilda fåglar på rätt sätt.
  Bygga, bo och miljö
 • Varsågod och sitt! Nya bänkar är på plats

  Tack för ert stora engagemang kring placeringen av nya bänkar! Medborgardialogen som pågick under slutet av januari och februari månad inbringade hundratals förslag.
  Bygga, bo och miljö
 • Planerad flygfotografering med drönare i Lilla Edet

  Geodataenheten behöver ibland göra flygfotografering med drönare som ett stöd i vårt arbete. Någon gång under vecka 27 eller 28, beroende på väder, planerar vi att genomföra en flygning över Fuxernaskolan i Lilla Edet.
  Bygga, bo och miljö
 • Nytänk kring gräsklippning gynnar biologisk mångfald

  Förra året tog Lilla Edets kommun fram en ny plan för gräsklippning, med både gynnad biologisk mångfald och kostnadseffektivitet som vinst.
  Bygga, bo och miljö
 • Dricksvatten till 700 000 personer skyddas

  Hela Göta älvdalen och Vänersborgsviken blir ett enda stort vattenskyddsområde från och med 1 juli i år. I mitten av maj tog länsstyrelsen i Västra Götaland beslutet.
  Bygga, bo och miljö
 • Ny taxa för vatten och avlopp beslutad av samhällsnämnden

  Torsdag 21 april beslutade samhällsnämnden att föreslå ny VA-taxa för 2023. Den nya taxan innebär en höjning med 8 procent. Denna höjning är nödvändig för att täcka framtida kostnader då nya VA-anläggningar som vattenverk, reningsverk och ledningsnät...
  Bygga, bo och miljö
 • Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

  Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka ekonomiskt stöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.
  Bygga, bo och miljö
 • Sanny Mattelin ny VD på Edethus

  AB Edethus har rekryterat en ny VD och det blir Sanny Mattelin som tillträder 1 augusti.
  Bygga, bo och miljö
 • Nya öppettider på ÅVC

  Från och med 19 april har återvinningscentralen i Göta nya öppettider.
  Bygga, bo och miljö
 • Tyck till om våra vandringsleder!

  Ett projekt för inventering och upprustning av Lilla Edet kommuns vandringsleder har inletts. Nu får du som kommuninvånare möjlighet att tycka till och dela med dig av dina synpunkter och behov kring lederna.
  Bygga, bo och miljö

Arkiv: Bygga, bo och miljö