OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Ny discgolfbana i Ströms slottspark

Bild på informationstavla som visar en karta över discgolfbanan i Lille Edets kommun

Nu har Lilla Edets kommun startat arbetet med att förbättra och göra om discgolfbanan i Ströms Slottspark. Banan har fått en helt ny sträckning med bland annat plana utslagsplattformar och nya korglägen. Även nya informationsskyltar ska sättas upp.

Dicsgolfbanan ligger i parkens trädbevuxna del, uppe på kullen söder om Ströms Slott. Arbetet startade 27 april och är i stort sett redan färdigställt. Det som återstår är visst röjningsarbete samt att sätta upp informationsskyltar.

– Banan har fått en helt ny sträckning med bland annat plana utslagsplattformar och nya korglägen. Under arbetets gång har befintliga korgar och utslagsmarkeringar placerats om. Röjning av viss sly och försiktig nertagning av utvalda grenar på vissa träd i parken sker också, berättar Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten, Lilla Edets kommun.

Allmänheten kan redan nu pröva den nya discgolfbanan men uppmanas vara försiktiga och inte gå nära platser där arbeten utförs.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Uppleva och göra

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel