OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Hantering av döda vilda fåglar

Just nu är spridningen av fågelinfluensavirus stor bland vilda fåglar utmed kusten i Västsverige. För att minimera riskerna för smittspridning till tama fåglar och människor är det viktigt att hantera döda vilda fåglar på rätt sätt.

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan du, enligt Jordbruksverket, välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färskt fågelbajs från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör inte personer som har tamfåglar eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt kropparna.
  • Om nedgrävning inte är möjlig kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Spridningen av fågelinfluensan

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning.

I likhet med de flesta andra europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar.

Risken att de varianterna av fågelinfluensa som är mycket smittsamma och dödliga för fåglar ska orsaka smitta hos människa anses liten. Trots att omfattande utbrott av dessa varianter bland vilda fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

För mer information

Då döda vilda fåglar påvisas bör rapportering ske till SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) information om rapportering av sjuka eller döda vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.