OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Pågående skolstruktursatsningar i Lödöse

Flygfoto över Lödöse med utmarkerat område för planerade skolor. I hörnet syns kommunens vision.

När Lödöse ska utvecklas med både bostäder och offentlig service ska först en förskola och F-6-skola byggas. Planeringen för de nya skolenheterna är i full gång, i dagarna behandlar bildningsnämnden förstudier för både förskolan och F-6-skolan. Samtidigt planeras för en framtida högstadieskola i Lödöse.

– Klart är att det finns en politisk vilja och bred enighet om fortsatt utveckling av skolstrukturen i Lödöse, det innebär ny förskola, F-6-skola och på sikt även ett nytt högstadium. I den skolstrukturöverenskommelse som alla partier slöt 2017 har vi uppdraget att i god tid planera för nya skolor i takt med att elevunderlaget växer. Utifrån det har en ny högstadieskola i Lödöse funnits med i vår planering i flera år – eftersom vi tydligt ser att det bland annat är där elevunderlaget växer, säger Leif Gardtman, bildningschef.

Först ska en ny F-6-skola byggas och den beräknas stå klar 2027. Den föreslagna platsen är på Gossagården i Lödöse. Förstudie för denna satsning samt ny förskola i Lödöse ska inom kort presenteras för bildningsnämnden. Sektor bildning har också av bildningsnämndens arbetsutskott fått ett ytterligare uppdrag att säkerställa att det i nya F-6-skolan även tas höjd för samordning med en framtida högstadieskola gällande exempelvis kök och idrottshall. Det finns även avsatt plats för ett nytt högstadium i Lödöse men tidplanen för förstudie och byggnation av högstadieskolan är i dagsläget inte satt.

– Det känns väldigt roligt att vi nu tar ytterligare ett steg mot att förverkliga den nya förskolan och F-6-skolan i Lödöse. Och vi fortsätter också att följa utvecklingen av elevunderlaget och kommer att stå redo att bygga en högstadieskola i Lödöse så snart vi kan säkerställa att elevunderlaget är tillräckligt för att erbjuda en verksamhet av god kvalitet, konstaterar Leif Gardtman.

Arbetet med ny skolstruktur i Lödöse har pågått i flera år och i den fördjupade översiktsplanen finns flera markområden möjliga för nya skollokaler i Lödöse angivet. På kommande bildningsnämnd i augusti förväntas ett utökat uppdrag ges till sektorn kring markfrågorna. Det sker i samverkan med sektor samhälle.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt