OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu har kommunen en föreningsutvecklare på plats!

Föreningsutvecklare Fredrik Hermansson står utomhus. I bakgrunden en björk och Göta älv.

Föreningsutvecklare Fredrik Hermansson.

Sedan några veckor tillbaka finns nu en föreningsutvecklare på plats i kommunen - vi hälsar Fredrik Hermansson välkommen!

Tjänsten är ny och Fredriks uppdrag är att stötta föreningslivet i kommunen på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hitta samverkansformer mellan kommunen och föreningarna, eller stötta i samarbete föreningar emellan. I grunden är uppdraget kopplat till de politiska målen, att stödja föreningar och privataktörer som verkar inom idrotts-, kultur- eller fritidsområdet.

— Det är ett brett uppdrag och jag ser många samverkansformer för hur man kan arbeta för att kunna stötta föreningarna framåt. Det blir lite slalom mellan olika projekt och samarbetsaktörer framåt. Historiskt är min bild att kommunen upplevts ganska fyrkantig för föreningarna. Det har handlat mycket om ansökningar, bidrag och lokaler. Mitt uppdrag är att verka mer för de mjuka värdena från kommunens sida; dialog, samverkan och information, säger Fredrik Hermansson.

Samarbete kring ideellt engagemang

Ett spår att arbeta på framåt är att underlätta och skapa förutsättningar för samarbete kring det ideella arbetet föreningar emellan. Det ideella arbetet tar många gånger mycket tid och engagemang för både ledare och föräldrar för den som är föreningsaktiv.

— Jag kommer att verka för samverkansplattformar för det ideella arbetet. Föräldrar vill ju helst vara där barnen är, man vill vara i idrottshallen samtidigt som sitt barn och se sitt barn idrotta – för många ligger engagemanget där. Jag tror på att arbeta mer i projektformer när de ideella krafterna behövs. Kan man som förälder signa upp sig på tidsbegränsade uppdrag, så minskar risken att man tappar engagemanget, och i stället upplever ideellt arbete helt annorlunda och väldigt kul att vara del av.

Andra samarbetsformer Fredrik kan se framöver är till exempel att kunna samverka kring föreningskanslier, där det också skulle kunna finnas stora samordningsvinster om man får till det bra.

— Vi har styrkan av att bo i en liten lagom kommun. Alla känner inte alla, men många känner många. Det är en positiv sak som skapar många länkar och öppningar.

Inflyttning och föryngring en möjlighet för föreningskulturen

Något annat som Fredrik upplever som mycket positivt är inflyttningen och föryngringen i kommunen, där det finns stora möjligheter att både bibehålla och stärka föreningskulturen. Likaså att arbeta mer kring integreringen av människor från andra länder, där föreningslivet skulle kunna vinna mycket på att både informera om och fånga upp ideellt engagemang.

— Jag ser många områden jag skulle kunna verka inom för att kunna stötta föreningarna i sitt arbete och nu i början har jag fokus på att ge mig ut till föreningarna och ha dialog, avslutar Fredrik Hermansson.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt