OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunen städar miljövänligt

Amra Cukur, samordnare för lokalvård och vaktmästeri i Lilla Edets kommun, med städvagn.

Amra Cukur, samordnare för lokalvård och vaktmästeri i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun satsar på att bli en giftfri kommun. Det beslutade kommunstyrelsen 2020. Satsningen innebär att de kommunala verksamheterna ska minska sin användning av skadliga kemikalier. Ett konkret exempel på åtgärd är att lokalvårdarna städar med Svanenmärkta produkter. Nyttan är en hälsosam miljö för skolbarn, äldre, anställda och andra som vistas i våra lokaler.

– Vi lokalvårdare har med oss miljöaspekten i vårt arbete varje dag genom val av rengöringsprodukter och hur vi doserar. Vi arbetar aktivt för att göra vårt arbetssätt ännu mer miljövänligt och höja vår kunskap inom området, säger Amra Cukur, samordnare för lokalvård och vaktmästeri i Lilla Edets kommun.

Lokalvårdsenheten städar kommunens lokaler. Allt från förskolor, skolor och äldreboenden till kontor och personalutrymmen. Under många år har de arbetat för en minskad kemikalieförbrukning. I dagsläget används främst tre produkter dagligen; allrengöring, golvvårdsmedel samt sanitetsrengöring för bland annat städning av toaletter. Alla dessa är Svanenmärkta, det vill säga fria från gifter.

– Att välja miljömärkta rengöringsprodukter är en viktig del i att minska kommunens miljöpåverkan. Att bidra till hälsosamma miljöer för alla som bor, vistas och arbetar i kommunens lokaler är en annan mycket viktig aspekt, konstaterar Amra Cukur.

Förutom val av rengöringsprodukter är också rätt dosering viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Både med tanke på miljö och ekonomi.

– Vi är noggranna med att säkerställa att doseringen sker på rätt sätt. Både vid städning av lokaler och när vi tvättar städmaterial, som exempelvis moppar. I våra tvättmaskiner använder vi därför doseringspumpar för att doseringen vid varje tvätt ska bli exakt och korrekt.

Utbildad personal

– Precis som inom alla yrkesområden så är kompetensutveckling A och O för ett kvalitativt resultat. Därför har alla våra tillsvidareanställda lokalvårdare deltagit i en utbildning i fem dagar under december 2022 och januari 2023. En del av utbildningen handlade om miljöaspekten inom lokalvård, säger Amra Cukur.

Bild visar 16 kvinnor som står i grupp på en trätrappa.

Lilla Edets kommuns lokalvårdare har med sig miljöaspekten i sitt arbete varje dag.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt