Intresserad av hö till foder eller täckodling?

Bilden visar hö.

Nu kan du anmäla ditt intresse för att hämta löshö gratis i samband med slåtter på kommunens ängar. Höet passar som djurfoder och täckodlingsmaterial. Mängden hö är begränsat, först till kvarn gäller.

Lilla Edets kommun har sedan ett år tillbaka arbetat med en förändrad skötsel på några av kommunens grönytor i syfte att främja biologisk mångfald och så sikt minska driftskostnaderna. Det innebär att de slås två-tre gånger per år och det slagna växtmaterialet strängas och torkas på plats innan det samlas upp. Materialet består av fint hö med inslag av örter och passar som foder till smådjur och eventuellt får, getter och hästar. Det fungerar också utmärkt som täckodlingsmaterial.

Nu kan du anmäla ditt intresse för att hämta löshö gratis i samband med slåtter. Det finns även möjlighet att få ett lass löshö hemlevererat mot självkostnadspris. Höet är inte provtaget. Slåtterytorna kan besökas inför slåtter för en besiktning och det finns även tillgång till hö från 2022.

Intresseanmälan att hämta hö har nu stängt.

Jag är intresserad av att hämta löshö:
Jag är intresserad av att hämta löshö:

Jag är intresserad av leverans av löshö (cirka 20 kubikmeter per lass):
Jag är intresserad av leverans av löshö (cirka 20 kubikmeter per lass):

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Intresserad av betesmark?

Lilla Edets kommun har också intresse av att framöver samarbeta med djurägare som söker betesmark. Om du har djur och är intresserad av tätortsnära bete, får du gärna ta kontakt med kommunekolog Anna Tauson anna.tauson@lillaedet.se för vidare diskussion.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.