OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Satsning på miljöförbättrande åtgärder i Gårdaån

Bild visar en å med stenar och samt träd på sidorna.

Nu startar ett flerårigt projekt för att förbättra vattenmiljön i vattendrag som rinner ut i Göta Älv. Gårdaån har valts ut som ett viktigt område. Markägare runt ån kan få hjälp med att genomföra åtgärder.

Projektet heter "Åtgärdssamordning för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern". Det finansieras av statliga LOVA-medel samt av Göta Älvs Vattenråd där Lilla Edets kommun är medlem.

Gårdaån har valts ut som ett fokusområde eftersom den är drabbad av bland annat övergödning sedan många år. Övergödning kan bland annat ge syrebrist som påverkar fisklivet. Det finns också många vandringshinder längs ån vilket hindrar fisk som lax att röra sig upp i vattensystemen.

Projektets åtgärdssamordnare kan hjälpa lokala markägare med att söka bidrag och tillstånd för fysiska åtgärder, så som anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken samt att återskapa bra miljöer för fisk. Det finns ofta en ekonomisk vinst i sådana åtgärder, eftersom förbättrad hantering av näringsämnen kan leda till högre avkastning i jordbruk och skogsbruk.

Berörda markägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte under tidig höst. För mer information redan nu, kontakta gärna kommunekolog Anna Tauson via anna.tauson@lillaedet.se.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.