Kalkning av sjöar med helikopter

Den årliga flygkalkningen av sjöar och våtmarker i de västra delarna av Lilla Edets kommun genomförs i början på vecka 32. Kalkningen sker med helikopter. Senare under sommaren kommer även kalkning ske med båt.

Flygkalkning genomförs runt Bredfjället och på flera platser i Västerlanda och uppströms Stendammen.

På grund av ekonomiska nedskärningar får kommunen 2023 inga statliga medel för kalkning i Stendammens åtgärdsområde. Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun har därför beslutat att i år gå in med extra finansiering för att kalka i Helgevattnet och Stora Blandevattnet, vilka ligger uppströms Stendammen. Genom att kalka i dessa sjöar motverkas den negativa påverkan som ett uppehåll i kalkningen annars riskera att ge på fiskbestånden i hela sjösystemet, där Kroksjön och Stendammen ingår.

Regelbunden kalkning är en förutsättning för att bibehålla goda livsmiljöer för djur och växter i de sjöar och vattendrag som är påverkade av försurning. Kalkningen är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och regionala miljömålen.

Vi ber om överseende med buller i samband med arbetet.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt