Alla livsmedelsverksamheter ska lämna uppgifter för omklassning

Bild visar kvinna vid grönsaksdisk i butik.

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din livsmedelsverksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024. Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Vi önskar få in era uppgifter senast den 30 november.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Hur går det till?

Du lämnar uppgifterna som vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket.

Det tar cirka 20 minuter att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Kostar det något?

Det kostar inget att lämna uppgifter eller att bli omklassad.

Tjänsten återanvänder uppgifter

E-tjänsten är kopplad till Bolagsverket. Information om ditt företag kommer därför att vara ifylld på förhand i e-tjänsten om det är du som är firmatecknare som loggar in.

För till exempel stiftelser och privatpersoner finns ingen koppling mot Bolagsverket, då behöver du fylla i alla företagsuppgifter i tjänsten.

Vem kan använda e-tjänsten?

  • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
  • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
  • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in.

Var hittar jag e-tjänsten?

E-tjänsten når du via denna länk: minasidor.lillaedet.se/forratt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor?

Handläggning av ärenden sker av Trollhättans kommun, kontakta därför deras enhetschef för livsmedelsenheten, Fredrik Linnarsson, vid eventuella frågor.
E-post: fredrik.linnarsson@trollhattan.se
Telefon: 0520-49 74 80.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt