Ellbo Åkeri, Glimt Arkitektur, Edethus och Lilla Edets kommun besökte näringslivsdag

Åtta personer står på rad och ler in i kameran.

På näringslivsdag med Göteborgsregionen och Business Region Göteborg. Från vänster: Karin Holmström, Therése Sveitz, Julia Färjhage, Frej Dristig, Maria Olsson, Bodil Sjans, Kajsa Jernqvist, Elisabeth Linderoth.

Fredag 6 oktober besökte kommunalråden Julia Färjhage och Frej Dristig, kommunchef Elisabeth Linderoth och sektorchef samhälle Karin Holmström tillsammans med Maria Olsson från Ellbo Åkeri, Therése Sveitz från Glimt Arkitektur och Bodil Sjans från Edethus samt Kajsa Jernqvist, Företagscentrum, gemensamt en näringslivsdag i Göteborg anordnad av Göteborgsregionen, GR, och Business Region Göteborg, BRG.

Fokus för dagen var innovationskraft med utmaningarna laddinfrastruktur för elektrifiering av transporter, ökat behov av välfärdstjänster och återbruk av byggmaterial.

Inbjudna till dagen var GRs förbundsstyrelse, kompletterad med ledande kommunstyrelsepolitiker, BRGs styrelse, kommunchefer, samhällsbyggnadschefer, socialchefer och näringslivsansvariga i kommunerna samt ett antal företag från Göteborgsregionen.

Dag som främjar regionalt samarbete

Deltagarna diskuterade hur man tillsammans genom innovation kan stärka regional näringslivsutveckling, men också hur vi kan leda och styra genom korsbefruktning av kompetens.

Julia Färjhage, kommunalråd:

— En dag som denna gör det extra tydligt att vi är starkare tillsammans. Att 1+1 kan bli tre när vi drar nytta av varandras kunskaper, nätverk och arenor och att alla parter vinner på det. Jag vill passa på att tacka för inspirerande och konstruktiva samtal under dagen och ser fram emot att fortsätta utveckla Lilla Edet tillsammans.

Maria Olsson från Ellbo Åkeri summerar:

— Det blev så tydligt hur viktigt det är med samverkan mellan kommun och näringsliv. Båda parter skulle ha stor nytta av en bredare och djupare samverkan för att ta del av varandras kunskap och erfarenheter i specifika frågor.

Workshop med olika teman

Under delar av dagen arbetade deltagarna i workshops i mindre grupper, där de fick diskutera kring formulerade dilemman. Det handlade om ämnen som hur man kan samverka i högre grad och vilken roll näringslivet respektive kommunen tar.

— Jag tar bland annat med mig utvecklingen som sker inom återbruk av byggmaterial, exempelvis trä. Jag är imponerad av att byggföretagen nu börjar sluta upp kring frågan och agera tillsammans, säger Therése Sveitz som driver Glimt Arkitektur.

En del av Näringslivsveckan

Nyheten är en del av Näringslivsveckan - en vecka med näringsliv och företagande i fokus. Näringslivsveckan pågår mellan 2-6 oktober. Läs mer om Näringslivsveckan.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt