OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

En vecka fri från våld 2023

Texten "En kommun fri från våld" med orange bakgrund.

Under vecka 47 deltar Lilla Edets kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relation.

Under kampanjveckan bjuds det in till gratis bio, föreläsningar och ljusmanifestation mot våld i nära relationer där artisten Rebecka Haak uppträder.

– I år är det den bioaktuella filmen ”De ostyriga” som visas i Kulturhuset Eden. Ett storslaget drama om ett av de mörkaste avsnitten av vår samtidshistoria. Vid föreläsningen ”Varför går hon inte?” får vi höra Frida Walter, som är utbildad jourkvinna och forensisk sköterska och arbetar på Akutmottagningen för våldtagna, ge en bild av hur verkligheten kan se ut för den som utsätts för våld i nära relation, baserad både utifrån hennes egna erfarenheter av att bo på kvinnojour och utifrån hennes olika yrkesroller, säger Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Under veckan kan du också ta del av en digital föreläsning, med föreläsaren och författaren Maria Ahlin, om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porren. Hela veckans program hittar du på lillaedet.se/frifranvald Öppnas i nytt fönster.

– Syftet med kampanjveckan är att öka kunskapen om våld i nära relation. Vi hoppas att en höjd medvetenhet om våldets förekomst ska innebära att fler söker stöd, oavsett om man är utsatt eller utövare eller om man är orolig för en vän, anhörig, granne eller kollega, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare av våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

Mer som händer under veckan

På biblioteket i Lilla Edet kan du delta i en tipspromenad med tema ”Stopp min kropp”. Tipspromenaden passar främst dig som är 7-10 år. ”Stopp min kropp”-böcker lottas ut som pris.

På fredagseftermiddagen kan du prata våldsförebyggande arbete med representanter från polisen och kommunen ute på gator och torg i Lilla Edet. Aktiviteter med koppling till ”En vecka fri från våld” kommer även arrangeras på öppna förskolan samt på högstadiet i Fuxernaskolan och Nya Skolan.

Kommunen hissar också ”En kommun fri från våld”-flaggor på flera platser runt om i kommunen för att uppmärksamma både det nationella initiativet och det våldsförebyggande arbete som kommunen bedriver. Budskapet kommer också synas på digitala skärmar i mataffärer, bibliotek och utmed vägar.

Om ”En vecka fri från våld”

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga. Internationellt uppmärksammas veckan under namnet Orange Week.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.