Lilla Edets kommun gör en Lex Maria-anmälan

Info-I

Lilla Edets kommun gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan handlar om en händelse där en patient fått en fraktur utan att personalen kunnat redogöra för när eller hur händelsen inträffat.

Händelsen

I slutet av oktober uppmärksammades att en patient på ett av kommunens LSS-boenden verkade ha ont i sin arm samtidigt som den såg avvikande ut. När personalen upptäckte händelsen larmades sjuksköterska omedelbart och patienten fick åka till sjukhus för att röntga armen. Röntgen visade att patienten hade en fraktur. Patienten erhöll stöd för armen, smärtlindring och fick därefter åka hem.

Vidtagna åtgärder

Ansvarig enhetschef har diskuterat händelsen i personalgruppen och sett över hur liknande händelser kan förebyggas. Enhetschefen följer regelbundet upp att direktiven följs i dialog med all personal.

Lex Maria

Lilla Edets kommun, som vårdgivare, ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO enligt Lex Maria. IVO ska se till att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och att vårdgivaren har genomfört de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Händelser som enligt utredningen bedöms ha medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls vidare till Inspektionen för vård och omsorg, av medicinskt ansvariga.

Lilla Edets kommun anser att det är viktigt att vara en transparent organisation. Därför har sektor socialtjänst i november 2020 beslutat att alltid publicera information om när en anmälan till IVO görs enligt Lex Maria eller Lex Sarah. Informationen publiceras på kommunens webbplats.

Kontakta gärna

Karin Arnoldsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lilla Edets kommun
karin.arnoldsson@lillaedet.se
0520-65 99 03

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En polis och två kvinnor
  • Bild och grafik med medverkande personer och karaktärer från SVTs Sveriges Historia.
  • Bild visar en röd leksaksbil i vinterlandskap.