Ökad kvalitet och hållbarhet med LED-gatubelysning

Gatubelysningsstolpe, parkbänk och några träd

Lilla Edets kommun uppgraderar gatubelysningen till LED, med fokus på energieffektivitet, säkerhet och trygghet. Bytet innebär inte bara besparingar utan också en förbättring av ljuskvaliteten.

Som vi berättat tidigare pågår ett omfattande arbete med att byta ut kommunens all gatubelysning till LED-belysning.

Bytet till LED-armaturer ger en stor energibesparing samtidigt som de är mer driftsäkra och inte kräver lika mycket underhåll.

– LED-belysningen ger också en bättre ljuskvalité och medför större möjligheter att anpassa belysningen på ett sätt att den bidrar till säkerhet, trygghet och en ökad positiv upplevelse av platsen, säger Axel Friis, produktionsledare på stadsmiljöenheten i Lilla Edets kommun.

Målet är att byta ut all gatubelysning till LED till sommaren 2025. Klart är det redan i Lödöse, Berg Östra, Hjärtum, Nygård och stora delar av Ström. Under sommaren och hösten arbetas det vidare i Ströms slottspark, stora delar av Göta och Lilla Edet tätort.

I samband med utbytet till LED-armaturer byts också stolpar, fundament och kablar ut där dessa är gamla och uttjänta.

– Där det behövs förstärks belysningen. Exempelvis kommer fler belysningsstolpar sättas upp på parkeringen vid Prässebo badplats, berättar Axel Friis.

Belysning på enskilda vägar

Enligt kommunens belysningspolicy, som är politiskt beslutad, ska kommunen ansvara för att belysa kommunala gator. Det innebär också att kommunen inte ska belysa bland annat enskilda vägar.

En inventering visar att det på några platser finns kommunal belysning som belyser enskilda vägar. Kommunen kommer utifrån belysningspolicyn och där anläggningen håller tillräckligt hög kvalitet att erbjuda respektive vägsamfällighet att överta dessa. Om inget intresse för detta finns kommer belysningen att plockas ner.

Det rör sig om belysning utmed en grusväg i Berg Östra samt utmed flertalet småvägar i Prässebo och en del av Skansenvägen norr om Rasta.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • återvinningssymbol
  • Eld utomhus
  • Tre glada tjejer sitter på en parkbänk. I bakgrunden tulpaner.