Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Det kan handla om nationella adoptioner — adoption av barn födda i Sverige eller internationella adoptioner — adoptioner av barn i andra länder. Vid en nationell adoption tar man emot ett barn som är fött i Sverige. Dessa adoptioner är sällsynta.

Vid en nationell adoption tar man emot ett barn som är fött i Sverige. Dessa adoptioner är sällsynta. Vanligare är en internationell adoption, som betyder att man adopterar ett barn från ett annat land. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Hur går man tillväga?

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta socialnämnden för ett informationssamtal. Du måste gå en obligatorisk förberedande utbildning om adoption som kommunen anvisar. Efter utbildningen gör socialnämnden en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder.

Du får bland annat berätta om din bakgrund och dina nuvarande levnadsförhållanden. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer också att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivföräldern kan socialnämnden ta ett beslut om att ge dig tillstånd att adoptera.

Styvbarnsadoption

Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partnerns barn. Om du vill adoptera måste du ansöka hos tingsrätten.

Innan tingsrätten beslutar gör socialnämnden en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa. Socialnämndens utredning och bedömning skickas till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?