Barn- och familjestöd

I alla familjer förekommer bråk och konflikter, men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Det finns stöd, råd och utbildning att få genom Lilla Edets kommun.

ABC Föräldrautbildningar

ABC Föräldrautbildning är gruppträffar om föräldraskap. Familjelivet är en berg- och dalbana. Vi föräldrar har alla våra egna erfarenheter av barnuppfostran och umgänget med våra barn. På ABCs gruppträffar delar vi med oss av dem och tar del av matnyttig forskning inom området. Ta tillfället i akt och delta i en aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre - mindre tjat, färre konflikter och mera lek.

  • Barn- och familjegruppen

Barn- och familjegruppen är en del av Lilla Edets Individ- och familjeomsorg. Vår verksamhet riktar sig till familjer med barn i åldern 0-18 år.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns för dig som har problem i din parrelation. Du kan komma tillsammans med din partner eller ensam.

Föräldrastöd

Föräldrastöd är till för dig som är förälder och bosatt i kommunen. Hit är du välkommen att ringa om allt som rör ditt föräldraskap eller dina barn. Du kan fråga om stort som smått, eller om du bara önskar bolla en tanke med någon. Du kan också få vägledning i var du kan vända dig i olika frågor.

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som har missbruk/psykisk sjukdom i sin närhet, till exempel en förälder. Du kan ställa frågor anonymt om du önskar. Barnens deltagande i verksamheten registreras inte av socialtjänsten. Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Lilla Edet och socialtjänsten i i Lilla Edets kommun.

Skilda världar

"Skilda världar" är en stödgrupp för barn 7-12 år som har föräldrar som lever åtskilda av olika anledningar. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är öppen för killar och tjejer i åldrarna 13–25 år. Vill du prata med en vuxen om sådant som känns viktigt eller svårt är du välkommen att kontakta oss.

Mottagning för ungas psykiska hälsa (UPH)

UPH-mottagningen på vårdcentralen i Lilla Edet tar emot och möter barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns inget remiss- eller listningskrav och de tar emot barn och unga mellan 6-17 år. Här jobbar psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och socionomer. Här finns gruppbehandlingar, föräldrautbildningar och kortare individuella insatser.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?