Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta. Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare.

Vi kan svara på frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstol för att man inte kommer överens om barn/barnen.

Hjälp och stöd kring vårdnad, boende och umgänge

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Samtalen är till för att hjälpa er komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan er som föräldrar. När ni är överens om hur ni vill göra kan ni skriva ett avtal. Vi har tystnadsplikt angående det som framkommer under samarbetssamtalen.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Barnet kan bo växelvis eller permanent hos den ena föräldern. Enligt Föräldrabalken har föräldern med enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern.

Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Här har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal innebär en serie samtal, oftast två-fem stycken, där ni föräldrar, med hjälp av en eller två samtalsledare, försöker komma fram till en samförståndslösning avseende vårdnaden, boendet och /eller umgänget för ert/era barn. Vi har tystnadsplikt.

Förutsättningen för samarbetssamtal är att ni båda föräldrar vill medverka. Via formuläret nedan kan ni ansöka om samarbetsavtal.

Kontaktuppgifter person 1 * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter person 1Kontaktuppgifter person 2 * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter person 2Behöver någon av er tolk? * (obligatorisk)
Behöver någon av er tolk?
Informationssamtal

Syftet med informationssamtal är att informera er som föräldrar om möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol. Att föräldrarna kommer överens innebär oftast en lugnare och tryggare situation för barnet. En samförståndslösning är också mer hållbar eftersom föräldrarna gemensamt ser till att vårdnad, boende och umgänge fungerar.

Lagen om informationssamtal infördes 1 januari 2022, men från den 1 mars 2022 är det dessutom krav på den förälder som vill inleda en tvist i domstol att först ha deltagit i ett informationssamtal.

Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor från att ni begärt samtalet. Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det (till exempel misstanke om förekomst av våld eller andra former av övergrepp). Ni ska också alltid erbjudas enskilda samtal om någon av er begärt det.

Kontaktuppgifter person 1 * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter person 1Kontaktuppgifter person 2 * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter person 2Behöver någon av er tolk? * (obligatorisk)
Behöver någon av er tolk?Finns det hinder för gemensamt samtal? * (obligatorisk)
Finns det hinder för gemensamt samtal?Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?