Lekplatser

I Lilla Edets kommun finns ett 20-tal allmänna lekplatser som underhålls av kommunen. Lekplatsernas placering, utformning och innehåll varierar med hänsyn till antalet barn i närområdet och vilka förutsättningar det finns på platsen.

De flesta av lekplatserna ligger i närheten av bostadsområden. På lekplatserna finns det till exempel gungor, sandlåda, gungdjur och rutschkana. Det finns också lekplatser i närheten av parker och torg, som har ett mer varierat utbud.

Målsättning

Lekplatserna ska vara roliga, trivsamma och säkra samt fungera som samlingsplatser för alla människor i Lilla Edets kommun.

I programmet för lekplatser kan du läsa mer om hur kommunen tänker och planerar kring utvecklingen av lekplatser.

Säkerhet

För att uppfylla de krav som ställs på säkerhet (Europeisk säkerhetsstandard, EN 1176, 1177) besiktigas lekplatserna varje vår och eventuella fel åtgärdas. För att säkerställa standarden sker en tillsyn varje vecka.

Hitta din lekplats i kommunkartan nedan

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?