Parker och grönområden

Lilla Edets kommun ansvarar för att kommunala parker, lekplatser, skogs- och grönområden inom tätbebyggt område utgör en bra utemiljö och är välskötta.

Skötsel av grönytor

Lilla Edets kommun arbetar med en varierad skötsel av gräsytorna, som gör att dessa fyller fler funktioner och bidrar till en större mångfald av växter och djur. Förhoppningen är att ytorna med tiden ska vara fyllda av blommor och surrande insekter och bidra till en mer hållbar kommun. Gräset släpps upp på många håll. Det är ett sätt att hjälpa den biologiska mångfalden, såsom humlor och andra vilda arter. Kommunen arbetar också med att anlägga ängar.

Platser där människor ofta möts och använder gräsytorna, till exempel centrumnära miljöer, ytor kring lekplatser samt Ströms slottspark, klipps veckovis medan andra ytor klipps mer sällan eller aldrig. Gräset klipps också regelbundet utmed gång- och cykelvägar.

Hjälp till att hålla kommunen ren och skräpfri

Som kommuninvånare i Lilla Edets kommun kan du bidra till att hålla miljön i kommunen ren och skräpfri. Använd de papperskorgar som finns. Skräp plockas regelbundet och papperskorgar töms veckovis. En papperskorg som är trasig eller behöver tömmas felanmäler du genom ”Ett bättre Lilla Edet Öppnas i nytt fönster.” via webben eller appen, när som helst på dygnet. Även nedfallna träd på kommunal mark kan rapporteras.

Ströms slottspark

Ströms slottspark ligger nära Göta älv och i anslutning till Lilla Edets vänthamn. I parken finns något för alla, antingen du vill ta det lugnt och njuta av en picknick i trevlig atmosfär eller väljer att ha en mer aktiv stund i parken. Här hittar du också en av kommunens häftigaste lekplatser.

I Ströms slottspark finns goda möjligheter till idrott, motion och rekreation. Bland annat kan du utöva streetbasket, beachvolley, discgolf eller nyttja utegym, promenadstigar, lek- och grillplatser. Här finns stora gräsytor för lek och spel.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?