Tillstånd och regler

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Sektor samhälle fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark. Det innebär att kommunen ställer krav och lämnar synpunkter på den allmänna marken.

Servering

För uteservering på offentlig plats krävs tillstånd från polisen. Det kan också behövas bygglov, tillstånd att servera mat, dryck och alkohol.

När uteserveringar tar offentliga ytor i anspråk gäller att framkomligheten för alla trafikslag garanteras och att serveringarna inte stör närboende.

Tillsammans med ansökan ska en ritning över serveringen lämnas in. Om serveringen ska etableras på gata eller gångbana ska sektor samhälle yttra sig till polisen. Är marken privat krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren.

Torghandel

Kommunen ger tillstånd för torghandel på torgen i Lilla Edet och Lödöse samt vid Lödöse södra station i enlighet med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster. och lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster..

Sektor samhälle lämnar tillstånd för torghandel och det krävs inget polistillstånd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?