Torghandel

I Lilla Edets centrum finns ett torg med plats för torghandel. Det ligger i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet.

Tider för försäljning

 

På torgen i Lilla Edet och Lödöse gäller följande:

  • Försäljningen får på vardagar börja tidigast kl. 8.00 och sluta senast kl. 20.00.
  • Försäljningen får på lördagar och helgdagar börja tidigast kl. 9.00 och sluta senast kl. 20.00.

På pendeltågsstationen Lödöse södra station gäller följande:

  • Försäljningen får alla dagar börja tidigast kl. 5.00 och sluta senast kl. 20.00.

För all torghandel gäller följande:

  • Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
  • Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Taxor och avgifter

Via länken hittar du taxor och avgifter som gäller för torghandel.

Torghandelsavgiften betals in i förskott på kommunens bankgiro 891-0440. Märk betalningen med "torgplatsavgift".

Samtliga avgifter är momsfria och tillträde ges i mån av plats. Tillfälliga arrangemang, marknader med mera, kan få företräde till plats.

Vill du anordna ett större arrangemang, marknad eller liknande tecknas ett separat avtal med mark- och exploateringsavdelningen.

Ordningsregler

Kommunfullmäktige har tagit beslut om de ordningsregler som gäller för torghandeln i Lilla Edets kommun. I reglerna står bland annat när torghandel får ske och hur försäljningsplatser (så kallade saluplatser) ska fördelas.

I "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel" kan du läsa mer om vad som gäller för torghandel.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?