Betyg och examen

Betyg

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. För dig som är van vid den gamla betygskalan kan du se en jämförelse nedan.

 • A motsvarar MVG
 • C motsvarar VG
 • E motsvarar G
 • F motsvarar IG

Gymnasieexamen istället för slutbetyg

En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng, varav minst 2 250 poäng med lägst betyget E. I examensbeviset kommer det dessutom framgå om det avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

En gymnasieexamen från Vuxenutbildningen ska till övervägande del motsvara ett nationellt program på gymnasiet i innehåll.

Övergångsregler

För utfärdande av slutbetyg efter den 1 juli 2012 finns särskilda övergångsregler fram till den 1 juli 2025. Har du betygsatta kurser sedan tidigare som inte har lett till ett slutbetyg, kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med vad som gäller för dig.

Beställning av betyg

Vi skickar inte ut betyget per automatik efter avslutad kurs. Om du vill få ut dina betyg eller studieintyg på kurser du har läst på Komvux/Vuxenutbildningen i Lilla Edet kan du kontakta oss direkt eller fylla i en blankett som du skickar in till oss.

Skolan rapporterar in gymnasiebetyg till betygsdatabasen

Alla gymnasiebetyg på vuxenutbildningen rapporteras in till den nationella betygsdatabasen av skolan. Den som söker högskola eller universitet behöver därför inte skicka in gymnasiala betygskompletteringar. Universiteten och högskolorna hämtar betygen direkt från betygsdatabasen.

Slutbetyg

Senast 1 juli 2025 måste du som har ett äldre betyg ha genomfört kompletteringar för slutbetyg. I ett slutbetyg måste följande kurser ingå:

 • Svenska 1/A
 • Svenska 2/B
 • Engelska 5/A
 • Matematik 1a/1b/1c/A
 • Naturkunskap 1a1/A
 • Religionskunskap 1a
 • Samhällskunskap 1B/A

Efter 1 juli 2025 kan konsekvensen bli att flera tidigare äldre betyg inte längre räknas med och du måste läsa mot en gymnasieexamen. Lokala kurser kommer inte att inräknas i slutbetyget.

Vill du ta ut en gymnasieexamen eller slutbetyg?

När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommunen där du studerade senast, eller studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Innan du kontaktar en studie- och yrkesvägledare är det bra om du har samtliga betyg från tidigare studier på gymnasienivå tillgängliga. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?