Om vuxenutbildning

Vill du studera vidare på högskola/universitet/yrkeshögskola men saknar behörighet? Du har möjlighet att komplettera med kurser du saknar för grundläggande respektive särskild behörighet via kommunala vuxenutbildningen.

Att studera på vuxenutbildningen kostar ingenting. En vuxenutbildning kan innebära att du blir mer konkurrenskraftig i arbetslivet, får behörighet för högre studier eller helt enkelt underlättar ditt vardagliga liv.

När du väljer utbildning ska du i första hand fundera på vad som intresserar dig, och låta detta styra ditt val.

Innan du söker till en vuxenutbildning måste du alltid först kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för att upprätta en studieplan, det vill säga en plan som visar vad du måste läsa för att nå ditt studiemål.

Studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen kan också ge dig information om olika utbildningsvägar, studiefinansiering, behörighetskrav och betyg.

Vuxenutbildning i Lilla Edet

Från och med januari 2020 kan du inte längre läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå på plats på Lärcentrum i Lilla Edet. Du kan ansöka till kommuner inom Göteborgsregionen som erbjuder vuxenutbildning. För information och vägledning ska du ta kontakt med studievägledare.

Distanskurser

Lilla Edets kommun erbjuder möjlighet att läsa teoretiska gymnasiekurser på distans. Dessa webbaserade distansutbildningar genomförs av utbildningsföretaget Hermods på uppdrag av vuxenutbildningen i Lilla Edet. Om du är intresserad av att studera på distans tar du kontakt med studievägledare Mari Lundberg, då vägledning inför studier fortsatt sker hos kommunen (kontaktuppgifter finner du i högerspalten).

Göta älvdalens LärCentrum

Du som bor i Lilla Edets kommun eller i Ale kommun och studerar har genom ett samarbete möjlighet att få hjälp med dina studier.

Vi vill gärna veta vad du behöver och vill ha på LärCentrum! Genom att svara på vår enkät kan du ge input på vilken typ av stöd och vilka aktiviteter som ska finnas, vilka öppettider som önskas med mera. Svara gärna på enkäten genom länken nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?