Yrkesutbildning

GRvux erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Utbildningarna tas fram i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis säkerställs att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas.

Yrkesinriktad vuxenutbildning har som syfte att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Lilla Edets kommun anordnar inte egna yrkesutbildningar men ingår i ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner inom Göteborgsregionen. Det gör att du kan söka vissa yrkesutbilningar via GRvux i de övriga avtalskommunerna. Kommunerna som ingår i GR är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. Alla yrkesutbildningar är studiemedelsberättigande hos CSN.

Utbildningsformer:

Yrkesvux

När du går en yrkesvuxutbildning genom GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Yrkesvuxutbildning sker på plats i skolans lokaler. Utbildningen kan även ske på distans och då studerar du hemifrån istället. Utbildningen kombineras alltid med arbetsplatsförlagt lärande, APL. På så vis får du möjlighet att testa yrket i praktiken, lära dig arbetsmomenten och skapa viktiga kontakter i arbetslivet.

Lärlingsvux

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 70 % av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen. Du deltar i företagets ordinarie verksamhet, vilket innebär att du följer de arbetstider och regler som företaget bestämt. Utbildningen passar dig som är bra på att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Yrkesvux eller lärlingsvux med språkstöd

Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har du möjlighet att läsa en vuxutbildning med språkstöd. Då kombineras den gymnasiala yrkesutbildningen med studier i svenska, sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, utifrån dina kunskaper. Under utbildningen läser du även yrkessvenska och får studiehandledning på ditt modersmål vid behov. Alla är välkomna att söka men en yrkesutbildning med språkstöd är främst riktad till dig som läser sfi C-D och grundläggande svenska som andraspråk.

Validering av yrkeskompetens

Om du tidigare arbetat med ett yrke men saknar betyg eller intyg som visar dina kunskaper kan du ansöka om validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Efter genomförd validering får du betyg eller intyg på dina kunskaper. I vissa fall erbjuds du att komplettera dina kunskaper med utbildning, för att uppnå fullständig yrkeskompetens.

Vill du göra en ansökan?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?