Studiemedel, CSN

Om du vill studera kan du få ekonomiskt stöd genom lån och bidrag. Det är den Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som administrerar det svenska studiestödet.

Genom möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige kunna studera. Det ska alltså inte spela någon roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har eller om han eller hon har en funktionsnedsättning.

Har du frågor?

Har du frågor om din studiefinansiering kontakta i första hand CSN på
telefon 0771-276 000, vardagar mellan kl 9.00-15.00

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?