Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en bestående funktionsnedsättning och äger eller har en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Så används bidraget

Bidraget används till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningen ska ha en klar koppling till funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om de åtgärder du söker för behöver vidtas av andra skäl än funktionsnedsättningen, exempelvis vid behov av renovering.

Exempel på bostadsanpassning inomhus

  • utjämna trösklar
  • bredda dörrar
  • sätta in specialhissar
  • förstärka belysningen

Exempel på bostadsanpassning utomhus

  • ramper
  • ledstänger

Ansökan

Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett som skickas till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och att åtgärderna är nödvändiga. I de fall du inte äger bostaden själv krävs även medgivande till anpassningen från fastighetsägaren.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?