Markanvisningsprojekt

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att under en viss tidsperiod och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av mark för byggnation.

Rätten gäller en viss tidsperiod och regleras i ett markanvisningsavtal. Markanvisning kan ske både för ett område som redan är detaljplanerat eller för ett område med en pågående detaljplanläggning.

Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Pågående markanvisningsprojekt

Just nu finns inga pågående markanvisningsprojekt. När kommunen har aktuella markanvisningsprojekt publiceras den informationen här.

Information om kommande markanvisningsprojekt

Vill du ha information om kommande markanvisningsprojekt är du välkommen att kontakta planerings- och exploateringsenheten. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?