Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar ska registreras hos Naturvårdsverket samt anmälas till antingen miljöenheten i Lilla Edets kommun eller länsstyrelsen beroende på vilken myndighet som är din tillsynsmyndighet. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registrera din anläggning i e-tjänst hos Naturvårdsverket

  • Anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 registrerar du i en e-tjänst hos Naturvårdsverket.
  • För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har.

Du hittar e-tjänsten och mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

Anmäl din anläggning till antingen kommunens miljöenhet eller länsstyrelsen

Utöver registreringen hos Naturvårdsverket behöver du även anmäla din förbränningsanläggning till antingen kommunens miljöenhet eller länsstyrelsen, beroende på vilken myndighet som ansvarar för tillsynen av din verksamhet.

Om miljöenheten i Lilla Edets kommun är din tillsynsmyndighet anmäler du din anläggning via blankett på sida e-tjänster och blanketter. Ifylld blankett skickar du till adressen Lilla Edets kommun, Miljöenheten, 463 80 Lilla Edet. Det går också bra att lämna den i Medborgarservice i kommunhuset.

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet anmäler du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrerade anläggningar i Lilla Edets kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter, om vilka medelstora förbränningsanläggningar som finns registrerade i respektive kommun, på tillsynsmyndighetens webbplats. För närvarande har vi inga registrerade anläggningar i Lilla Edets kommun.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?