OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Långsiktigt arbete inlett för ”En kommun fri från våld”

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför lägger Lilla Edets kommun nu mycket kraft på ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med start under 2021, utifrån visionen ”En kommun fri från våld”.

Våld kan förekomma i alla typer av familjer och parrelationer. Den vanligaste formen av våld är mäns våld mot kvinnor som de har eller haft en relation med. Eftersom våldet ofta sker i hemmet under en längre period är det särskilt skadligt, både för den som utsätts för våldet och de barn som tvingas uppleva det.

En undersökning visar att 21 procent av Lilla Edets kommuns ungdomar har upplevt våld eller hot om våld i hemmet vid upprepade tillfällen.

– Alla har rätt till ett liv fritt från våld! Men i Sverige dödas en kvinna av sin nuvarande eller tidigare man var tredje vecka. Det är helt oacceptabelt. Och att 21 procent av Lilla Edets kommuns ungdomar har upplevt våld eller hot om våld i hemmet vid upprepade tillfällen är även det helt oacceptabelt och ett tydligt tecken på att vi behöver jobba hårt för att bli en kommun fri från våld. Det är helt enkelt livsviktigt, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd.

Samlad kraft för förebyggande arbete

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem i vår kommun. Därför lägger vi nu mycket kraft på ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med start under 2021, utifrån visionen ”En kommun fri från våld”, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare av våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

Detta arbete sker inom många olika kommunala verksamheter och vi samverkar både mellan verksamheter och med externa aktörer som exempelvis Västra Götalandsregionen och privata skolor och förskolor som finns i kommunen.

– Ju mer arbetet utvecklas ser jag att antalet samverkansparter kommer att öka. Även föreningsliv och näringsliv är viktiga då både idrotts- och föreningsledare samt arbetsgivare kommer många människor inpå livet och mycket kan utspelas hos dem, säger Sabina Vehabovic.

– Den höga förekomsten av våld i nära relationer bidrar givetvis till en psykosocial ohälsa hos alldeles för många av våra kommuninvånare. Vilket också riskerar att få negativa konsekvenser inom många olika områden. Det är därför oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt lyckas bromsa denna utveckling genom att lägga mycket kraft på våldsförebyggande arbete, säger Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Mycket görs redan idag, nu ökar vi

Redan idag görs mycket för att förebygga våld, men nu intensifieras det långsiktiga arbetet.

Som en del i detta tas en långsiktig plan för kommunikationsinsatser fram med syfte att synliggöra förekomsten av våld samt öka kommuninvånarnas och kommunanställdas kunskap om våld.

– Vi kommer jobba mycket med att öka kommuninvånarnas kunskap om vad som räknas som våld och hur våld tenderar att utvecklas samt vart du kan vända dig om du är i behov av stöd på grund av att du blir utsatt eller utsätter någon för våld, säger Sabina Vehabovic.

Hit kan du vända dig för stöd

Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld kan du vända dig till Lilla Edets kommuns Mottagningsgrupp för stöd. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med Mottagningsgruppen, få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Om steget att söka stöd hos kommunen till en början känns för stort, finns flera olika stödjourer att vända dig till om du känner att du behöver prata med någon.

Mottagningsgruppen, Lilla Edets kommun

mottagningsgruppen@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 96 00

Mottagningsgruppens telefontider

Måndag: kl. 8.30-17.00
Tisdag-torsdag: kl. 8.30-16.30
Fredag: kl. 8.30-15.00
Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-12.30.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.