OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Lindrigt våld riskerar utvecklas till grovt våld

Blå pyramid med 5 olika steg. Längst ner står texten "Kränkande bilder, blickar, skämt, kommentarer, himla med ögonen, avbryta". I nästa steg står "Knuffar, muntliga påhopp, skrämma, skuldbelägga, skamma". I den tredje pyramiddelan står "Hot, slag, sparkar, tafsande". I nästa steg står "Övergrepp, misshandel, våldtäkt". I den översta pyramidbiten står "Mord".

När lindrigt våld normaliseras är risken stor att det utvecklas till grövre våld.

Hur våld ser ut och hur våld kan utvecklas kan visualiseras i form av en pyramid. I pyramidens breda bas ser vi oönskade beteenden så som kränkande blickar, skämt och kommentarer.

– Det är ofta här det börjar. När detta normaliseras i exempelvis hemmiljön eller skolmiljön finns en risk för eskalering till nästa nivå. Här förekommer knuffar, muntliga påhopp samt att skrämma, skuldbelägga och skamma, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare av våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

När detta i sin tur förekommit i den grad att det normaliserats riskerar våldet att klättra vidare ytterligare ett steg. Med tafsande, slag, sparkar och hot. Näst högsta nivån rymmer övergrepp, misshandel och våldtäkt. Och i pyramidens topp – mord.

Det våld som illustreras i de nedre delarna av pyramiden är de mest vanligt förekommande. Ju högre man kommer i pyramiden desto större uppmärksamhet får det.

– Att normalisering av lindrigt våld medför en stor risk att våldet utvecklas till grövre våld gör det oerhört viktigt att kunskapen om våld och hur det tenderar att utvecklas finns i hela vårt samhälle. Utifrån den kunskapen blir det också tydligt att vi alla behöver hjälpas åt att sätta stopp i ett tidigt skede. Föräldrar, skol-, fritids- och förskolepersonal, idrotts- och föreningsledare, arbetskollegor och företagsledningar – listan kan göras lång eftersom den innefattar oss alla. För vi vill ha en kommun fri från våld, konstaterar Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Hit kan du vända dig för stöd

Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld kan du vända dig till Lilla Edets kommuns Mottagningsgrupp för stöd. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med Mottagningsgruppen, få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Om steget att söka stöd hos kommunen till en början känns för stort, finns flera olika stödjourer att vända dig till om du känner att du behöver prata med någon.

Mottagningsgruppen, Lilla Edets kommun

mottagningsgruppen@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 96 00

Mottagningsgruppens telefontider

Måndag: kl. 8.30-17.00
Tisdag-torsdag: kl. 8.30-16.30
Fredag: kl. 8.30-15.00
Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-12.30.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt