OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Diktprojekt ledde till samverkan kring utveckling av Ströms slottspark

Fyra ungdomar står på rad och håller en varsin diktsamling i handen

Elever från Strömsskolan. Från vänster: Lemmy, Kian, Melissa och Tuva.

I måndags var det vernissage för Strömsskolans elever årskurs 6 diktprojekt ”Drömmar och längtan”. Utställning pågår fram till 7 juni, ett dikthäfte har tryckts och under 2023 kommer dikterna att ta plats i Ströms slottspark som konstnärliga avtryck.

Under perioden mars–maj i år har eleverna i årskurs 6 på Strömsskolan arbetat med ett diktprojekt som en uppföljning av Nordiska Litteraturveckan i november 2021. Där temat var ”Drömmar och längtan”. Diktarbetet var ämnesövergripande och innefattades bland annat i skolämnena svenska, bild och samhällsorienterade ämnen. Diktprojektet blev också en fortsättning på den medborgardialog som i höstas genomfördes kring utformningen av Ströms slottspark inför att kommunen förbereder en utveckling av parken.

– Jag är så stolt över elevernas engagemang och arbete. Här har de verkligen fått utveckla sin kreativitet i både ord och bild. De har fått upptäcka att det är både roligt och befriande att arbeta med dikter. Att få vara delaktig och medskapare till något utanför skolan har skapat ett intresse men också en förståelse för att de är en del av en kommunal organisation. Det här diktprojektet är ett konkret exempel på kommunens vision Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans, säger skolbibliotekarie Carina Andersson.

Vikten av delaktighet och medskapande

Eleverna har genom diktprojektet varit delaktiga och medskapande i utvecklingen av Ströms slottspark, då planen är att dessa dikter längre fram kan komma att ingå i utsmyckningen av parken. Förhoppningen är att dikterna, eller utvalda strofer, kommer att komma på plats under 2023 i form av konstnärligt avtryck.

Två exemplar av diktsamlingen ligger på en röd bakgrund

Dikterna har också sammanställts i ett häfte som eleverna ska få som avslutningsgåva och minne från åren på Strömsskolan. Just nu pågår en utställning i Medborgarservice och Lilla Edets bibliotek fram till tisdag 7 juni, kl. 14. Invigning med tillhörande vernissage ägde rum på måndagseftermiddagen. Några minuter innan invigningen ägde rum passade vi på att prata med fyra av eleverna, Lemmy, Kian, Melissa och Tuva:

Hur känns det nu minuterna innan invigningen?

– Det är så roligt, spännande och men också lite nervöst. Vi känner oss stolta, berättar de.

– Vi trodde att dikterna bara skulle sättas upp i en korridor på skolan och att bara de andra eleverna skulle kunna se dem, berättar Tuva.

– Ingen kunde tro att det skulle bli så här stort. Det är väldigt roligt, säger Kian.

Hur hittade ni inspiration till era dikter?

– Först var det svårt att hitta inspiration, men väldigt kul när det sedan lossnade. Jag tänkte och funderade på vad jag ville att parken skulle innehålla och skrev om det, berättar Kian.

– Jag började med att välja ett tema och det blev ”Tillsammans” och därefter hittade jag ord som passade till det och parken, berättar Melissa.

– Jag inspirerades av andras dikter och då släppte det för mig, berättar Tuva.

– Jag inspirerades av mina intressen som är sport och i huvudsak fotboll, berättar Lemmy.

Anna Berlin, chef för enheten stadsmiljö, är den tjänsteperson i kommunen som ansvarar för parken. I inledningen av diktprojektet besökte hon ungdomarna och berättade om sitt och hennes kollegors uppdrag, ansvar och vikten av att de som bor och lever i kommunen vill och får möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.

– Det är väldigt roligt att få träffa ungdomarna igen! Det är några månader sedan nu jag besökte dem på skolan. Det har varit väldigt givande att kliva in i ungdomarnas tankar och ta del av deras idéer på detta kreativa sätt. Det ger oss än fler dimensioner i vårt arbete. Nu får jag och mina kollegor ta vid för att välja ut ett antal strofer och se hur vi kan presentera detta i parken. Det finns så mycket fint att plocka av. Tack alla för era fina insatser, säger Anna Berlin avslutningsvis.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.