OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Skolverket: Välkommen till den svenska skolan

Elever och vuxna framför en skola. Grafik: Skolverket

Grafik: Skolverket

Texten i artikeln kommer ursprungligen från Skolverket. Texten har anpassats för verksamheten i Lilla Edets kommun. Originaltexten hittar du på skolverket.se Länk till annan webbplats..

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna i den svenska förskolan och skolan. Att få gå i förskola eller skola, vara en del av ett sammanhang och umgås med jämnåriga skapar trygghet för barn och unga.

I höst drar skolorna i gång sin verksamhet igen och de är förberedda på att ta emot barn och unga som flytt från Ukraina, även om ni som familj inte planerar att stanna i Sverige på längre sikt.

Du som vårdnadshavare behöver själv kontakta kommunen för att ditt barn ska få en plats i förskolan eller skolan.

Rätt till förskola och skola

Om du och dina barn har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (UT-kort) eller om du har ansökt om asyl hos Migrationsverket har ni rätt till förskola och skola i Sverige.

Förskola har ditt barn rätt till från och med 1 års ålder, om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år har ditt barn rätt till förskola även om du inte arbetar eller studerar.

Så här får du en plats i en förskola eller grundskola

Du som vårdnadshavare behöver själv ansöka om att få en plats i en kommunal förskola eller grundskola. Det finns också fristående skolor som du kan söka till. Alla skolor är gratis.

Årskursplacering

Grundskolan i Sverige är 10-årig och barn börjar i regel skolan vid 6 års ålder. Det första året går elever i förskoleklass och det året motsvarar årskurs 1 i ukrainsk grundskola.

När en nyanländ elev börjar i skolan gör läraren en bedömning av elevens kunskaper. Skolans rektor tar sedan beslut om vilken årskurs eleven ska gå i. Rektorn tar hänsyn till lärarens bedömning, elevens ålder och andra personliga förhållanden. Ditt barn kan gå i samma årskurs som jämnåriga elever även utan kunskaper i svenska språket.

Gymnasiet

Ungdomar bosatta i Lilla Edets kommun som ska söka till en gymnasieskola söker via antagningskansliet i Göteborgsregionen.

Det står alla elever fritt att söka gymnasium i annan kommun utanför Göteborgsregionen, till exempel Trollhättan. Detta kallas för frisök.

Lära sig svenska i skolan

För att barn och unga ska få en möjlighet att lära sig språket läser elever svenska samtidigt som de får undervisning i sin ordinarie klass.

Elever i svenska skolan har även rätt att få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Skolmat och elevhälsa

I svensk förskola och skola har alla elever rätt till kostnadsfri mat.

Skolan arbetar förebyggande för att alla elever ska må bra. Där finns tillgång till ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt