Söka gymnasium utanför GR

Det står alla elever fritt att söka gymnasium i annan kommun utanför Göteborgsregionen, till exempel Trollhättan. Detta kallas för frisök.

Då dessa skolor i första hand prioriterar elever från den egna kommunen behöver du formulera varför du vill studera där, så kallade särskilda skäl. Använd blanketten du finner längre ner på sidan.

Kortare resväg

Ett särskilt skäl kan till exempel vara kortare resväg. Jämför en skola i Göteborgsregionen som erbjuder samma program som du vill gå, med den skola som du nu vill söka till. Redogör för hur lång tid det tar att åka mellan skolorna och hemmet, inklusive byten och väntetid i kollektivtrafiken. Visa på hur mycket tid du sparar varje dag.

Sociala skäl

Du kan också ange sociala skäl eller andra skäl av vikt. Sociala skäl kan exempelvis vara växelvis boende och att du har en av dina föräldrar boende i den kommun som du söker till eller att du gått grundskolan i den sökta kommunen.

Vem ska ha blanketten?

Den ifyllda blanketten med dina särskilda skäl lämnar eller mailar du till studie- och yrkesvägledaren på din skola i samband med gymnasieansökan.

Vid frågor kring särskilda skäl är du välkommen att kontakta gymnasieansvarig i Lilla Edets kommun. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Detta säger skollagen

Skollagen kap. 16 § 44 säger att en elev kan bli förstahandsmottagen om eleven "med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt". Den mottagande kommunen bedömer alltid skälen.

Om du tycker att beslut ni får är felaktigt kan du överklaga det hos Skolväsendets Överklagandenämnd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?