OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu kan du lämna e-förslag

Grafik med texten e-förslag

Har du förslag om hur kommunen kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till våra förtroendevalda politiker!

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgare till kommunens politiker och kan handla om allt som kommunen ansvar för och har möjlighet att besluta om.

— Genom att införa e-förslag ökar vi invånarnas inflytande i kommunen och deras engagemang kring kommunens verksamheter och dess utveckling. Det är också ett bra sätt för oss förtroendevalda politiker att se vilka frågor som är viktiga för dig som bor och lever här, säger Julia Färjhage, kommunalråd.

Lämna e-förslag

E-förslag får lämnas av alla personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun och har ingen åldersbegränsning. För att kunna lämna e-förslag via webben så behöver du ha e-legitimation. För dig som saknar e-legitimation finns också möjlighet att lämna e-förslag via blankett.

Varje e-förslag som skickas in granskas för att säkerställa att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som finns framtagna. E-förslag som blir godkända efter granskning publiceras. Om ett e-förslag får 60 röster eller fler inom 60 dagar innebär det att förslaget ska beredas och behandlas. Det betyder att ansvarig sektor först bereder vad förslaget får för konsekvenser, vad det kostar och liknande. När det är gjort behandlas förslaget av ansvarig nämnd. Nämnden beslutar då om förslaget ska bifallas eller avslås.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt