OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunen tappar i ranking av företagsklimatet

Logotype för Svenskt Näringsliv

I veckan släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av Företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Lilla Edet sjunker 29 platser och ligger nu på plats 258. Bäst placering har kommunen i rankingen av marknadsförsörjning där vi landar på plats 50 och området entreprenader med plats 79.

Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistikmyndigheten SCB, svaren från en enkätundersökning och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen. 72 företag svarade på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

Läs mer om Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bättre resultat i Insiktsmätningen

I Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som presenterades i maj får Lilla Edets kommuns myndighetsutövning ett högt betyg. Lilla Edets kommun har idag plats 66 av 198 deltagande kommuner. Kommunens totala Nöjd Kundindex, NKI, är 77 av max 100 och är enligt betygsskalan ett mycket högt betyg. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 74. Betyget gav oss en andraplats i Göteborgsregionen.

— Vi får olika resultat i olika undersökningar. Undersökningarna har utförts med olika metoder. Svenskt Näringslivs undersökning är en attitydundersökning och Insikt baserar sig på upplevt resultat efter ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. Det är motstridigt men vi använder naturligtvis båda undersökningarna i vårt förbättringsarbete, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

Läs mer om Insiktsmätningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsstrategiskt program som ledstång i arbetet framåt

I december 2021 antog de 13 kommunerna i Göteborgsregionen tillsammans ett näringslivsstrategiskt program som lade grunden för vår kommuns fortsatta arbete för att förbättra företagsklimatet. Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist:

— I grunden handlar det om att skapa bästa förutsättningar för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Ett exempel är kompetensförsörjning, som är ett problem både nationellt och för oss i vår kommun. Vi jobbar regionalt med frågan och är på tårna att hoppa på samarbeten inom kompetensförsörjning. Nästa vecka ska vi till exempel åka på en näringslivsdag med tema kompetensförsörjning med Business Region Göteborg tillsammans med företagare i kommunen.

Läs Lilla Edets kommuns näringslivsstrategiska program. Pdf, 443 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetar för dialog, förenklingar för företagare och ökad kunskap

I det näringslivsstrategiska programmet finns handlingsplaner, som bland annat har mynnat ut i att kommunen har kunnat korta ner handläggningstiderna inom vissa myndighetsområden. Andra exempel på konkreta aktiviteter programmet har banat väg för är interna utbildningar för alla chefer samt anställda med företagskontakter i sitt arbete som handlar om företagens villkor i vår kommun och den återkommande näringslivsveckan två gånger om året, där vi sätter ljus på kommunens näringsliv och företagare. Näringslivsveckan innehåller aktiviteter som främjar samarbete och dialog mellan företagare, kommun och politik.

Ett nyhetsbrev Näringsliv har börjat ges ut 8-10 gånger om året och kommunalråd och kommuntjänstemän gör löpande under året besök ute hos kommunens företag för att få en bättre kunskap om företagens vardag, villkor och utmaningar.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt