OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Informationsmöte om pågående arbete för minskad skredrisk

Bild som i förgrunden visar älvvatten, i horisonten syns skogsbevuxen älvkant.

Välkommen tisdag 8 november kl. 18.30-20.30 då Lilla Edets kommun och Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till informationsmöte i Kulturhuset Eden för att informera om pågående arbete med att minska risken för skred. Alla som är intresserade är välkomna på informationsmötet, ingen föranmälan krävs.

Göta älvdalen är Sveriges mest skredutsatta område, vilket medför en risk för både människor, djur, byggnader och verksamheter utmed älven. Klimatförändringen ökar dessutom risken för skred om inga åtgärder vidtas. Därför tas ett helhetsgrepp för att minska skredriskerna, inte bara i kommunen utan i hela Göta älvdalen. Detta sker i samarbete mellan statliga representanter och kommunerna utmed älven. Lilla Edets kommun och SGI arbetar gemensamt för att minska skredrisken och öka tryggheten för befolkningen i Lilla Edets kommun.

Mötesprogram


1. Så ser skredproblematiken ut i dagsläget

SGI beskriver hur skredproblematiken ser ut i dagsläget och hur den påverkas av klimatförändringarna. Så ser processen ut för skredsäkrande arbete.
Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

2. Vad pågår i Lilla Edets kommun?

Vad som gjorts hittills, vad som planeras, vilka områden som berörs och så ser de preliminära tidsplanerna ut.
Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

3. Förutsättningar för genomförande

Vilka parter behöver samverka, hur kan din fastighet påverkas och hur finansieras åtgärderna.
Karin Holmström, sektorschef samhälle, och Emma Allerbo, projektledare, Lilla Edets kommun

4. Frågestund

Möjlighet ges även att ställa enskilda mer specifika frågor.


Det bjuds på kaffe och kaka.

Aktuell information om olika områden som omfattas av skredsäkringsarbetet hittar du på: www.sgi.se/gotaalv/omraden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid frågor
Om du har frågor om informationsmötet är du välkommen att kontakta Medborgarservice, Lilla Edets kommun

Telefon: 0520-65 95 20

E-post: medborgarservice@lillaedet.se

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt