OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

En vecka fri från våld 2022

Bilden har orange bakgrund och vit text med budskapet "En kommun fri från våld".

Under vecka 47 deltar Lilla Edets kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Ta del av hela veckans program på lillaedet.se/frifranvald Öppnas i nytt fönster.

Inom ramen för ”En vecka fri från våld 2022” driver Lilla Edets kommun 21–25 november en kampanj om våld i nära relation.

– För Lilla Edets kommun utgör kampanjveckan en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld i nära relation med visionen ”En kommun fri från våld”, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare av våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

Under veckan bjuds det in till gratis bio, föreläsningar och ljusmanifestation mot våld i nära relationer. Hela veckans program kan du ta del av på lillaedet.se/frifranvald Öppnas i nytt fönster.

– Vi har lyckats få hit Kalle Norwald, känd från TV-programmet ”Gifta vid första ögonkastet” i SVT, att hålla en av föreläsningarna. Han berättar om sina erfarenheter av sina år på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm och om forskningsläget om sexuellt våld. Han pratar också om ungas utsatthet på nätet, berättar Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Mer som händer under veckan

På biblioteket i Lilla Edet visas utställningen ”Cause of Death: Woman”. Fuxernaskolans högstadieelever och ungdomarna på fritidsgården Kosmos har möjlighet att pärla "Ett liv fritt från våld"-armband och färglägga mandalas med samma budskap. På fritidsgården hålls även en temakväll tillsammans med ungdomsmottagningen med fokus på kärlek och relationer. Aktiviteter med koppling till ”En vecka fri från våld” kommer också arrangeras på Integrationscentrum och öppna förskolan.

– I år har vi ett samarbete med Essity som sponsrar med toapappersförpackningar med ”En kommun fri från våld”-tryck, vilket vi är väldigt glada för. Toapappret kommer, i gott sällskap med andra ”En kommun fri från våld”-prylar samt informationsblad om vart du kan vända dig för stöd, att delas ut på gator och torg på olika håll i kommunen. Till nästa år ska vi jobba för att involvera fler från både näringsliv och föreningsliv. Det finns möjlighet att engagera sig på många olika sätt, säger Erica Suraiya, kommunikatör som ingår i projektgruppen för ”En kommun fri från våld”.

Kommunen hissar också ”En kommun fri från våld”-flaggor på flera platser runt om i kommunen för att uppmärksamma både det nationella initiativet och det våldsförebyggande arbete som kommunen bedriver. Budskapet kommer också synas på digitala skärmar i mataffärer, bibliotek och utmed vägar.

Om ”En vecka fri från våld”

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga. Internationellt uppmärksammas veckan under namnet Orange Week.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kille och tjej står utanför Ströms slotts ingång och gör tummen upp. De ser glada ut.
  • Rosa blomma
  • Pojke simmar i en sjö