OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Satsning på språkutveckling

Bilden visar leende kvinna i halvbild.

Christina Molind, språkombud och undersköterska på Solängs äldreboende.

Under 2022 beslutade verksamheterna vård och omsorg samt funktionsstöd att införa språkombud. Fem medarbetare har nu utbildats och certifierats som språkombud och fler kommer det att bli.

Ett av språkombuden är Christina Molind, undersköterska på Solängs äldreboende i Lödöse:

– Som språkombud stöttar jag mina kollegor när det gäller språk och kommunikation. Jag hjälper till vid kommunikativa missförstånd och bidrar till en språkutvecklande arbetsplats. Det viktigaste är att skapa ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen när det gäller frågor om kommunikation. Alla ska känna sig bekväma och våga fråga när de känner sig osäkra på något. Om man tycker att någon information eller instruktion är otydlig. Eller om det är något särskilt ord eller begrepp som man är osäker på vad det betyder.

Det handlar inte bara om medarbetare med annat modersmål än svenska, utan detta kan gälla många, förtydligar Christina Molind.

– Inte minst personer som har dyslexi eller andra svårigheter. Då är det bra att veta vem man kan vända sig till för stöd.

Språkets betydelse på arbetsplatsen

Att lyfta medvetenheten om språket på arbetsplatsen och hur språket används i arbetsgruppen är en annan viktig del.

– Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Det ska vi alla, i alla arbetsgrupper och verksamheter arbeta för. I det arbetet ska språkombudet vara ett stöd, säger Marina Larsson, enhetschef inom funktionsstöd.

En handlingsplan för detta har tagits fram och arbetet har påbörjats. Språkombuden håller bland annat i övningar för medarbetarna för att väcka medvetenhet, reflektion och utveckling kring språket.

– Språkombuden gör ett jättebra jobb, konstaterar Petra Wall, även hon enhetschef inom funktionsstöd.

Vikten av ett vårdat, enkelt och begripligt språk

– Att vi använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk är viktigt dels för att det höjer kvaliteten i våra verksamheter. Vi behöver förstå varandra för att göra rätt och för att kunna arbeta mot samma mål. Språket är även en viktig del i vårt bemötande av våra brukare eller vårdtagare och anhöriga. Arbetsmiljön är också jätteviktig och den påverkas i hög grad av vårt språk. Hur vi alla inom arbetsgruppen pratar med och om varandra, säger Petra Wall.

Under 2023 ska fler medarbetare utbildas till språkombud. En ny omgång utbildningar inleds i höst.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt