OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Företagsklimatet i Lilla Edet klättrar mest i Göteborgsregionen

Kvinnlig svetsare fäller ner visiret

Insikt är en årlig undersökning där företagare som haft ärenden hos kommunen skattar servicenivån. Tisdag 25 april presenterades resultatet. Glädjande nog placerade sig Lilla Edets kommun i topp i Göteborgsregionen.

Insikt är en årlig undersökning där företagare som haft ärenden hos kommunen skattar servicenivån. Det är kommunernas myndighetsutövning inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling som mäts och visar ett Nöjd Kund Index (NKI) för Sveriges kommuner. De som svarat på enkäten är företagare som haft ett ärende hos kommunen under förra året.

Lilla Edets kommun har idag plats 23 av 207 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar som deltagit i undersökningen 2022. Året dessförinnan hade Lilla Edet plats 66. Kommunens totala NKI är 81 (max 100) och är enligt betygsskalan ett mycket högt betyg. Det är en höjning med 43 platser i rankingen och NKI +4. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 75.

Företagarna har betygsatt serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet fick mycket höga betyg med NKI mellan 82–89. Detta tätt följt av information som landar på NKI 78, vilket är ett högt betyg.

Upphandling på fjärde plats i Sverige

Upphandlingen deltog för första gången i undersökningen och tog sig till täten direkt. De landade på ett NUI (Nöjd Upphandlings Index) på 74 och knep en fjärdeplats i Sverige.

Lilla Edet etta i Göteborgsregionen

Glädjande nog gör resultatet att Lilla Edets kommun knep förstaplatsen i Göteborgsregionen! Kommunalråd Julia Färjhage säger så här om resultaten:

— Företagsklimatet är ett prioriterat område för oss och något vi arbetar med dagligen. Det är väldigt roligt att se att det arbetet ger resultat. Resultaten i insiktsmätningen visar att vi är inne på rätt spår och att arbetet vi lagt ner lönar sig. Nu gäller det att vi fortsätter att jobba hårt med näringslivsfrågorna för att vi ska nå målet att skapa 1000 nya jobb i vår kommun till 2035, vilket är målet i vårt näringslivsstrategiska program. Ett attraktivt företagsklimat ökar förutsättningarna för nya etableringar och att kommunens befintliga företag satsar och utvecklas.

Livsmedelskontrollen får högsta betyg men bygglov ökar mest

Livsmedelskontrollen får högsta betyg och har fått NKI 88. Snittet i riket ligger på NKI 79. Största ökningen stod bygglov för, som ökade 16 steg till NKI 75 - snittet i riket ligger på NKI 67. Miljö- och hälsoskydd visar också fina resultat med NKI 77 där sverigesnittet är NKI 72.

— Resultatet visar att det går utmärkt att driva ett rättssäkert myndighetsarbete som uppskattas av företagen, så länge det görs med en god service till de berörda. Kommunledningen har varit tydlig med att det är en prioriterad uppgift och det har vi hörsammat. För att uppnå resultat på den här höga nivån underlättar det förstås att ha kunnig och engagerad personal, men det krävs också en god förmåga att sätta sig in i företagens situation liksom att lämna tydlig information och ha begränsade handläggningstider. Vår bild är att vår verksamhet stämmer väl överens med dessa önskade faktorer och resultatet i Insiktsmätningen tyder på detsamma, berättar Kristian Nordström, miljö- och bygglovschef.

Fortsatt arbete med företagsklimatet

De senaste åren har kommunen satsat på dialog och information med företagen genom bland annat många företagsbesök, nyhetsbrev till näringsliv och stort fokus på företagare i nyhetsflödet på webbplats och i sociala medier. Nu arbetar kommunen vidare för att förbättra företagsklimatet i Lilla Edet.

— Det näringslivsstrategiska programmet är ett stöd för vårt fortsatta arbete med företagsklimatet i Lilla Edets kommun. Handlingsplanen innehåller ett stort antal aktiviteter för en förbättrad näringslivsservice som involverar alla sektorer i kommunen. Vi fortsätter med våra företagsbesök och informationsinsatser, berättar Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare.

Läs mer om Insiktsmätningen 2022 på SKR:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt