OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Vandringsleder rustas upp

Bild visar kvinna sätta ett gult markeringsband runt ett träd.

Nu i juni inleds märkning av leder med märkband, berättar kommunekolog Anna Tauson.

Ett långsiktigt arbete med att rusta upp vandringslederna i kommunen har påbörjats. Det som pågår just nu är ny uppmärkning av lederna och informationstavlor ses över och rustas upp alternativt byts ut utifrån hur behovet ser ut. Även nya kart- och informationsmaterial tas fram.

Inom ramen för ett LONA-projekt har en inventering i fält av alla kommunala vandringsleder genomförts. En översyn av skyltar och informationsmaterial om lederna har gjorts. Även ett underlag för prioriteringar och fortsatt underhåll har tagits fram.

Under 2022 genomfördes en medborgardialog som en del i att inventera de behov som finns bland kommunens invånare.

– Många påtalade vikten av att lederna är tydligt uppmärkta så att det är lätt att hitta. Tillgängligheten uttrycktes också som en viktig aspekt, säger Anna Tauson, kommunekolog.

Upprustningen av vandringslederna påbörjas nu och är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år.

– Det första vi gör är att med start nu i juni märka upp lederna med märkband. Banden är av samma typ som idag finns på Bohusleden och Pilgrimsleden. Några av fördelarna med dessa band är att de syns tydligt, håller under många år och är fästa på ett sätt så att de utvidgas i takt med att träden växer, säger Anna Tauson.

Nytt blir också att avstickare som leder till utsiktsplatser och andra sevärdheter utmed lederna, märks upp med vita band med förtydligande symboler som visar vad avstickaren leder till, utifrån nationell standard.

– Vi ser just nu också över antalet och placeringar av informationstavlor och rustar upp alternativt byter ut dem utifrån hur behovet ser ut, säger Axel Friis, produktionsledare på stadsmiljöenheten.

Även arbetet med att ta fram nya kart- och informationsmaterial pågår.

– På sikt kommer vi även laga trasiga trappräcken, trappsteg, spänger samt sittbänkar vid befintliga rastplatser, berättar Axel Friis.

Upprustningen delfinansieras med statliga bidrag från Länsstyrelsen genom ett nytt LONA-projekt.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Mer information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Uppleva och göra

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel