Utsläpp av slam från Essity i Göta älv

Under natten till måndagen skedde ett utsläpp av slamhaltigt vatten i Göta älv från Essity pappersbruk i Lilla Edet. Lilla Edets kommuns dricksvatten berörs inte.

Slammet består av organiskt material från papperstillverkningen och innehåller kväve och fosfor, men enligt uppgift från Essity inga farliga ämnen.

– Lilla Edets kommun tillsammans med Länsstyrelsen gör i nuläget ingen annan bedömning än den som bolaget gör; att det inte är farligt för djur eller människor, säger Elisabeth Linderoth, kommunchef i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommuns dricksvatten berörs inte eftersom detta tas ett stycke uppströms utsläppet. De kommuner som tar sitt dricksvatten nedströms ur älven, det vill säga Göteborgs (Alelyckans vattenverk) och Kungälvs kommun är även de informerade och har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Räddningstjänst och Essitys interna beredskap var snabbt på plats och genomförde åtgärder för att minimera utsläppet.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt