OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Har du fått medborgarundersökningen hem i brevlådan?

Grafik med flygfoto över Lilla Edet och älven "Tyck till om Lilla Edets kommun"

Lilla Edets kommun vill erbjuda dig som kommuninvånare en så bra service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånare upplever kommunen. Därför deltar kommunen i en medborgarundersökning som genomförs av Statistikmyndigheten SCB.

Medborgarundersökningen genomförs på uppdrag av Lilla Edets kommun. Den skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare under september. Undersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i vår kommun och vad du tycker om kommunens service. Det finns även frågor om vilket inflytande du som kommuninvånare upplever att du har. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i vår kommun.

Resultaten presenteras i december. De ger våra verksamheter en inblick i hur servicen fungerar ur invånarperspektiv och värdefull vägledning i arbetet för att kunna bli bättre på det vi gör.

Svara via webben eller pappersenkät

Du som valts ut att delta i medborgarundersökningen kan välja att besvara den antingen på webben eller via en pappersenkät.

Sista dag att svara på webbenkäten är 7 november kl. 13.00. Väljer du att svara på pappersenkäten ska den postas senast 3 november.

Dina svar är viktiga!

Du som fått enkäten hem i brevlådan – tack för att du tar dig tid att svara! Dina svar är viktiga och går inte att ersätta med någon annans. Genom att delta är du med och påverkar i vår kommun!

Läs mer om medborgarundersökningen.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel