Lilla Edet klättrar i ranking av företagsklimatet

Logga för svenskt näringsliv

Igår släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av Företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Lilla Edet stiger 28 platser och ligger nu på plats 230.

Bäst placering i rankingen har kommunen av marknadsförsörjning (inkomster som kommer från den privata sektorn), där vi landar på plats 57 och området entreprenader (att kommunen lägger ut arbeten på entreprenad, vilket stimulerar marknaden och affärsmöjligheterna för företag) på plats 92.

Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistikmyndigheten SCB, svaren från en enkätundersökning och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen.

De största förbättringarna har gjorts inom områdena upphandling, politikers attityder, påverkan av brottslighet och information till företag.

— Det är väldigt roligt att vi klättrar i rankingen! Men jag är långt ifrån nöjd. Företagsklimatet är en viktig och prioriterad fråga för oss och vi har potential att komma bättre i rankingen. Årets resultat är ett fint kvitto på att vi är på rätt väg. Inom alla de områden som vi satsat på i arbetet med företagsklimatet stiger vi i rankingen. Så nu lägger vi i en växel till och fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sätt att mäta företagsklimat

En annan undersökning som mäter företagsklimatet är Sveriges kommuner och regioners (SKRs) Insiktsundersökning. Senaste mätningen gjordes 2022 och Lilla Edets kommun har plats 23 av 207 kommuner. Året dessförinnan hade Lilla Edet plats 66.

Kommunens totala NKI är 81 (max 100) och är enligt betygsskalan ett mycket högt betyg. Det är en höjning med 43 platser i rankingen och NKI +4. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 75. Betyget ger oss också en förstaplats i Göteborgsregionen.

Läs mer om Insiktsmätningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsstrategiskt program som ledstång i arbetet framåt

I december 2021 antog de 13 kommunerna i Göteborgsregionen tillsammans ett näringslivsstrategiskt program som lade grunden för vår kommuns fortsatta arbete för att förbättra företagsklimatet. Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist:

— I grunden handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Vi jobbar regionalt med frågan och är på tårna att hoppa på samarbeten som stärker företagsklimatet. Om någon vecka ska vi till exempel åka på en näringslivsdag med tema innovation med Business Region Göteborg tillsammans med företagare i kommunen.

Läs Lilla Edets kommuns näringslivsstrategiska program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetar för dialog, förenklingar för företagare och ökad kunskap

I det näringslivsstrategiska programmet finns handlingsplaner, som bland annat har mynnat ut i att kommunen har kunnat korta ner handläggningstiderna inom vissa myndighetsområden. Andra exempel på konkreta aktiviteter programmet har banat väg för är interna utbildningar för alla chefer samt anställda med företagskontakter i sitt arbete, som handlar om företagens villkor i vår kommun. Andra exempel är den återkommande näringslivsveckan två gånger om året, där vi sätter ljus på kommunens näringsliv och företagare. Näringslivsveckan innehåller aktiviteter som främjar samarbete och dialog mellan företagare, kommun och politik.

Ett nyhetsbrev Näringsliv har börjat ges ut 8–10 gånger om året och kommunalråd och kommuntjänstemän gör löpande under året besök ute hos kommunens företag för att få en bättre kunskap om företagens vardag, villkor och utmaningar.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt