Utvecklar VA-verksamheten med AI

Man i halvbild utomhus.

Patrik Forsberg, driftschef på vatten- och avloppsenheten.

I Lilla Edets kommun pågår ett banbrytande projekt för att förbättra vatten- och avloppsinfrastrukturen. Nya teknologier utforskas och testas för att säkerställa långsiktig hållbarhet och effektivitet.

Genom att använda modern teknik som AI ska vatten- och avloppsenheten se till att pumpstationer och annat fungerar så bra som möjligt. Bland annat genom att med hjälp av tekniken i ett tidigt skede kunna upptäcka behov av service och reparationer och varna så att detta kan fixas innan något behöver gå sönder.

– I dagsläget behöver våra drifttekniker lägga mycket arbetstid på att förflytta sig mellan pumpstationer och andra anläggningar och på att kontrollera att allt ser ut att fungera som det ska. Genom smart teknik som automatiskt kallar på tillsyn och skapar en arbetsorder till driftteknikern när behov uppstår kan denne i stället lägga sin arbetstid på att rätta till det som behöver åtgärdas. Det handlar inte bara om att effektivisera arbetet och hushålla med våra kommuninvånares pengar, utan också om att vara snällare mot miljön genom att exempelvis minimera våra transporter, säger Patrik Forsberg, driftschef på vatten- och avloppsenheten i Lilla Edets kommun.

Att utveckla vatten- och avloppsverksamheteten med AI på det här sättet är Lilla Edets kommun först med bland Sveriges kommuner.

– Inom det här området ligger vi faktiskt i framkant även globalt. Många andra kommuner har hört av sig och visat intresse för vårt projekt.

Även översvämningsrisk kan lösas med AI

– Med AI-tekniken kan vi också på ett enkelt och smidigt sätt upptäcka var i avloppsledningsnätet det är felkopplat eller läcker in regnvatten, så att vi därefter kan se till att detta blir åtgärdat, berättar Patrik Forsberg.

Dagvatten är regn-, smält eller dräneringsvatten och kommer från takytor, dräneringar, gator och andra hårdgjorda ytor. Att leda bort dagvatten är viktigt för att förhindra översvämningar. Dagvatten leds bort genom kommunala dagvattenledningar och rinner orenat ut i bäckar, åar, älvar och sjöar. Men ibland rinner dagvatten felaktigt in i spillvattenledningarna, som är till för att leda vatten från toalett, dusch, disk och tvätt till ett reningsverk.

– Det är ett stort problem då det, om det kommer stora mängder regn, kan leda till att kommunens pumpstationer och reningsverk svämmar över och att vi därför tvingas släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Så att vi med AI kan utveckla och förbättra infrastrukturen är mycket värdeskapande på många sätt. Vi kommer också att fortsätta att undersöka fler områden att utveckla med AI, avslutar Patrik Forsberg.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • återvinningssymbol
  • Eld utomhus
  • Tre glada tjejer sitter på en parkbänk. I bakgrunden tulpaner.