Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss

Visionsbild visar hur en triangelformad sluss i Lilla Edet kan komma att utformas.

I en triangelsluss kommer fartygen in i en riktning, justerar kursen under slussningen och seglar ut i den nya riktningen. Visionsbilden visar hur den triangelformade slussen i Lilla Edet kan komma att utformas. Bilden är tagen söderifrån. Hur omgivningarna omkring slussen ska se ut är ännu inte klart. Foto: Trafikverket

Nu är det klart. Lilla Edet som har Sveriges äldsta sluss får också Sveriges första triangelsluss. En innovativ lösning med flera goda effekter.

I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. En unik ”sluss-snackis” som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark.

Slusslösningen sparar natur

En triangelsluss fungerar bäst när det, som i Lilla Edet, redan finns en farled som slussen ska återansluta till. Den trekantiga formen gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare eftersom in- och utgångsvinklarna blir annorlunda. Triangelslussen tar helt enkelt mindre ytor i anspråk än en rektangulär, vilket sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre. Det leder i sin tur till färre transporter och minskade kostnader.

– Den största vinsten är just att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson.

Ökad säkerhet

Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson, en av personerna bakom den nya slusslösningen, lyfter ökad säkerhet som en annan stor fördel med triangelslussen.

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, förklarar Johan Eriksson.

– Nu kan vi i Lilla Edet i ännu högre utsträckning profilera oss som ”slusskommunen”. Vi var slusspionjärer på 1600-talet och vi är slusspionjärer nu med den här nytänkande och miljösmarta slusslösningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C) i Lilla Edet.

Här kan du se en film där Johan Eriksson förklarar mer ingående vad en triangelsluss innebär och varför den passar bra att bygga just i Lilla Edet.

Samråd 7 maj till 2 juni

Mellan tisdag 7 maj och söndag 2 juni är det samråd om nya slussen i Lilla Edet. Information om vad samrådet handlar om mer exakt liksom information om hur du lämnar synpunkter kommer att finnas på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tisdag 14 maj och onsdag 15 maj kommer Trafikverket att finnas på plats i Kulturhuset Eden i Lilla Edet kl. 17-19 för att berätta om slussplanerna och svara på frågor.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • återvinningssymbol
  • Eld utomhus
  • Tre glada tjejer sitter på en parkbänk. I bakgrunden tulpaner.