Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-27
Senast uppdaterad: 2015-11-27

Kontrollmätningar vid Götaslätten

Under flera år har det utförts kontrollmätningar vid Götaslätten i syfte att kontrollera eventuella markrörelser. Det har installerats portrycksmätare och grundvattenrör i området.

För att ta reda på hur förhållandena ser ut idag kommer Sweco, på uppdrag av Lilla Edets kommun, att mäta portryck och grundvattennivåer under cirka 1-2 månader. Portrycken mäts kontinuerligt 1-2 gånger per dag. Grundvattennivån kommer att mätas under 4 månader och sedan görs en bedömning om ytterligare mätningar är nödvändiga.

Borras för nya portrycksstationer


Under vecka 49 kommer Sweco att vara ute med en borrvagn och sätta ut nya portrycksstationer (en rad med rör som sticker upp ur marken). Stationerna kommer att placeras nära befintliga/tidigare stationer där ett antal mätningar redan utförts av SGI. På så sätt kan mätvärdena jämföras med tidigare uppmätta värden.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »