Grundskola och grundsärskola

Du kan vända dig till en studie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring olika yrkesval och studiemöjligheter.

Det finns väldigt många yrken att välja bland och det kan vara svårt att hålla koll på vad du vill bli. Studie- och yrkesvägledaren, även förkortat SYV, har hand om studie- och yrkesvägledning i grundskolan. SYV är specialist på möjligheter och val som rör elevernas studie- och yrkesliv efter grundskolan.

Grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan följer samma studie- och yrkesvägledningsplan som grundskolan, men utformad för att passa de elever som går på grundsärskolan.

Åk F-4

Studie- och yrkesvägledaren stödjer pedagogerna i sitt arbete kring arbetsliv och skola. Varje pedagog arbetar med material från vår studie- och yrkesvägledningsbank. Det kan handla om digitala studiebesök, filmer eller annat material.

Åk 5

Studie- och yrkesvägledaren kommer ut och pratar om språkvalet i åk 6 (gäller ej grundsärskola, då de ej läser moderna språk).

Åk 6

Studie- och yrkesvägledaren kommer ut och pratar om betyg och gymnasiet under höstterminen och eleverna får göra en endagsprao samt få en presentation av populära yrken samt delta i yrkesmässa under vårterminen.

Åk 7

När du går i åk 7 kommer du får träffa studie- och yrkesvägledare i ett enskilt samtal i början på terminen. I november har vi en temadag med studie- och yrkesvägledaren i samverkan med elevhälsan och skolbiblioteket.

Åk 8

När du går i åk 8 kommer du får träffa studie- och yrkesvägledare i ett enskilt samtal kring dig som person, dina intressen, mål och värderingar samt samtal kring prao.

I samarbete med Gymnasiedagarna/Future Skills kommer du delta på en digital gymnasiemässa. Utöver det har vi teman studieteknik och studiemotivation under hösten.

Under vårterminen kommer du att förbereda dig inför prao samt få en föreläsning kring Sveriges skolsystem och gymnasieprogrammen.

Åk 9

För dig som kommer att gå i åk 9 under läsåret 21/22 kommer att ha prao v 36 om det är möjligt utifrån det rådande pandemiläget. Elever söker själva sin praoplats i första hand, i andra hand hjälper studie- och yrkesvägledare till att hitta en plats. Mer information kommer på Unikum.

I samarbete med Gymnasiedagarna/Future Skills kommer du att delta i två tematräffar samt få möjlighet att delta på digital gymnasiemässa under hösten. Detta är en bra start inför det stundande gymnasievalet. Vi kommer även att ha ett digitalt föräldramöte med information kring gymnasievalet.

Inför gymnasiet

Det är en mindre djungel att veta vilket gymnasieprogram man ska välja. Vilken skola ska man gå på? Vilken inriktning? Antagningspoäng?

I början på höstterminen kommer alla i åk 9 att ha individuella samtal med gymnasieansvarig, där de tillsammans reder ut alla frågetecken inför det stundande gymnasievalet. I december inför att Indra2.se öppnar kommer en genomgång av Indra att ske och elever har möjlighet att boka enskilda samtal med gymnasieansvarig.

I det individuella samtalet har du som elev möjlighet att:

  • bolla idéer
  • få tips och hjälp med att finna information
  • få nya infallsvinklar
  • få hjälp med studieplanering och sätta upp mål
  • tydliggöra drömmar och tankar kring framtiden

Vid antagningen

När antagningen öppnar igen vid både preliminärantagningen och slutantagningen kommer det finnas möjlighet för enskilda samtal kring omval eller andra funderingar. Boka via telefon eller sms.

Elever som inte blivit behöriga eller står som reserv vid preliminärantagningen kommer kallas till individuellt samtal med gymnasieansvarig.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?