Erbjuda prao-plats?

I år har Fuxernaskolan årskurs 8A-C prao vecka 20 och 8D-F prao vecka 21. Ange om ni har möjlighet att erbjuda praoplats båda veckorna, eller bara en av dem. Vi är tacksamma för alla platser ni kan erbjuda eleverna!

Eleverna ska i första hand hitta platser själva, men vi vet också att alla inte har samma förutsättningar för det.

Genom prao ska eleverna få:

  • Erfarenheter av arbetslivet – praktiska eller teoretiska – och insikt i villkor, ansvar och krav
  • Upptäcka och utveckla sina styrkor, förmågor och intressen
  • Se om egna funderingar om arbetslivet stämmer med verkligheten
  • Likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden

Anmäl möjlighet att ta emot praoelev i formuläret nedan

Var uppmärksam på att kontaktuppgifterna blir korrekta.

Tack för att du vill vara en del av våra ungdomars utbildning!


Veckor som företaget kan erbjuda praoplats (du kan välja båda) * (obligatorisk)
Veckor som företaget kan erbjuda praoplats (du kan välja båda)


Kontaktperson (den person som eleven ska kontakta inför prao) * (obligatorisk)
Kontaktperson (den person som eleven ska kontakta inför prao)
Vi kan ta emot elever från grundsärskolan * (obligatorisk)
Vi kan ta emot elever från grundsärskolan


Kommer eleven att erbjudas lunch på praoplatsen? * (obligatorisk)
Kommer eleven att erbjudas lunch på praoplatsen?


Skyddskläder och skor * (obligatorisk)
Skyddskläder och skor
Eleven utför lätta och riskfria arbetsuppgifter som är lämpliga för en praoelev * (obligatorisk)
Eleven utför lätta och riskfria arbetsuppgifter som är lämpliga för en praoelevHandledaren är över 18 år, har erfarenhet och kunskaper om arbetet, har avsatt tid för att kunna fullfölja uppgiften som handledare och kommer att ge eleven en introduktion och gå igenom arbetsuppgifter, rutiner och eventuella risker som arbetet kan innefatta. * (obligatorisk)
Handledaren är över 18 år, har erfarenhet och kunskaper om arbetet, har avsatt tid för att kunna fullfölja uppgiften som handledare och kommer att ge eleven en introduktion och gå igenom arbetsuppgifter, rutiner och eventuella risker som arbetet kan innefatta.Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbete * (obligatorisk)
Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbeteEleven utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten med t ex. personer i kris * (obligatorisk)
Eleven utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten med t ex. personer i krisEleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg eller arbeten på hög höjd och inte heller arbeten med hög ljudnivå * (obligatorisk)
Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg eller arbeten på hög höjd och inte heller arbeten med hög ljudnivåEleven utför inget arbete med farliga ämnen, enligt kemikalieinspektionens faroklasser * (obligatorisk)
Eleven utför inget arbete med farliga ämnen, enligt kemikalieinspektionens faroklasserEleven utför inget riskfyllt eller förbjudet arbete med djur * (obligatorisk)
Eleven utför inget riskfyllt eller förbjudet arbete med djurArbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ovan på sidan och bedömer att arbetsplatsen kan ta emot en prao-elev samt intygar att arbetsplatsen följer gällande lagar och förordningar * (obligatorisk)
Arbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ovan på sidan och bedömer att arbetsplatsen kan ta emot en prao-elev samt intygar att arbetsplatsen följer gällande lagar och förordningar
Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?