Registrera din prao-plats

Har du som elev hittat en prao-plats på egen hand? Bra jobbat!

I formuläret nedan fyller du, tillsammans med din handledare, i uppgifter om prao-platsen.

Det inskickade formuläret mottas av din studie- och yrkesvägledare.

Vid frågor är du och din handledare välkomna att kontakta din studie- och yrkesvägledare.Elevens handledare * (obligatorisk)
Elevens handledare


Lunch * (obligatorisk)
Lunch


Skyddskläder och skor * (obligatorisk)
Skyddskläder och skor
Eleven utför lätta och riskfria arbetsuppgifter som är lämpliga för en praoelev * (obligatorisk)
Eleven utför lätta och riskfria arbetsuppgifter som är lämpliga för en praoelevHandledaren är över 18 år, har erfarenhet och kunskaper om arbetet, har avsatt tid för att kunna fullfölja uppgiften som handledare och kommer att ge eleven en introduktion och gå igenom arbetsuppgifter, rutiner och eventuella risker som arbetet kan innefatta. * (obligatorisk)
Handledaren är över 18 år, har erfarenhet och kunskaper om arbetet, har avsatt tid för att kunna fullfölja uppgiften som handledare och kommer att ge eleven en introduktion och gå igenom arbetsuppgifter, rutiner och eventuella risker som arbetet kan innefatta.Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbete * (obligatorisk)
Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbeteEleven utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten med t ex. personer i kris * (obligatorisk)
Eleven utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten med t ex. personer i krisEleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg eller arbeten på hög höjd och inte heller arbeten med hög ljudnivå * (obligatorisk)
Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg eller arbeten på hög höjd och inte heller arbeten med hög ljudnivåEleven utför inget arbete med farliga ämnen, enligt kemikalieinspektionens faroklasser * (obligatorisk)
Eleven utför inget arbete med farliga ämnen, enligt kemikalieinspektionens faroklasserEleven utför inget riskfyllt eller förbjudet arbete med djur * (obligatorisk)
Eleven utför inget riskfyllt eller förbjudet arbete med djurArbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ovan på sidan och bedömer att arbetsplatsen kan ta emot en prao-elev samt intygar att arbetsplatsen följer gällande lagar och förordningar * (obligatorisk)
Arbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ovan på sidan och bedömer att arbetsplatsen kan ta emot en prao-elev samt intygar att arbetsplatsen följer gällande lagar och förordningar
Så här skriver Arbetsmiljöverket om krav som gäller arbetsmiljölagen och föreskriften om minderårigas arbetsmiljö:

"För det första behöver skolan ha en skriftlig rutin för hur praon ska skötas. Ansvaret för en elev som är ute på praktik ligger både hos skolan och praktikplatsen. Det är praktikplatsen som har huvudansvaret för att skydda eleven. Skolan behöver ta del av praktikplatsens riskbedömning.

• Någon ansvarig från skolan kontaktar arbetsplatsen och tar reda på vad det finns för risker. Det handlar inte om att besöka varje enskild arbetsplats och göra en egen riskbedömning. Oftast räcker det med ett telefonsamtal (eller som här, med ett formulär).

• Skolan behöver försäkra sig om att eleven får en introduktion och en handledare. Handledaren ska gå igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet.

• Skolan måste också försäkra sig om att eleven är tillräckligt mogen för uppgiften.

• Har inte arbetsplatsen en riskbedömning eller uppfyller den inte på andra sätt kraven på en säker arbetsmiljö? Då är det bättre att välja en annan praoplats. Både elever och deras föräldrar ska kunna känna sig trygga med praoplatsen."

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?