Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år som varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen.

Därför får vi som arbetar med aktivitetsansvaret information från gymnasieskolorna om en elev har hög frånvaro eller avbryter sina studier samt om elever som inte blivit antagna till gymnasiet. Vårt uppdrag är att ta kontakt med dessa ungdomar för att stämma av den nuvarande situationen och erbjuda en individuell planering.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning igen. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta - vi försöker då i samarbete med andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen, hitta en lösning till sysselsättning.

Erbjuder individuellt samtal

Vill du bli kontaktad för ett individuellt samtal som kan hjälpa dig framåt? Fyll i formuläret, så hör vi av oss!

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Studerar du? * (obligatorisk)
Studerar du?
Är du arbetslös? (Om du studerar svarar du nej.) * (obligatorisk)
Är du arbetslös? (Om du studerar svarar du nej.)Arbetar du?
Arbetar du?
Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?